Vi forsikrer skogen din

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge. Skogbrand ble stiftet for 100 år siden av skogeiere for skogeiere.

  • Skogforsikring gir stor trygghet for lave premier
  • Norge har den beste og billigste skogforsikringen i Norden
  • Skogfond benyttet til skogforsikring gir 85% skattefordel
  • Naturskadefondet dekker ikke lenger stormskader

Har du forsikring fra før bør du likevel kontrollere om den gamle avtalen er oppgradert til å dekke stormskader.

I tillegg til skogforsikring tilbyr vi også næringsforsikringer til store skogeiendommer, produksjonsvirksomheter og skogorganisasjoner. Dette gjelder både næringsbygg, eiendeler og personalforsikringer.

Skogbrand engasjerer seg også i skadeforebyggende arbeid i samarbeid med skognæringen og myndighetene.

Forsikre skogen din

Skogbrannforebygging ved skogsdrift

Skogbrand distribuerer 650 beredskapspakker til sertifiserte skogaktører i mai og juni 2017.

Nytt skogbrannmateriell

Det er i forbindelse med kampanjen Skogens brannvoktere lansert nytt skogbrannmateriell for skogeiere og næringsaktører.

Næringsforsikring

Vi tilbyr nå næringsforsikringer til skogbaserte virksomheter og organisasjoner.

Hos oss kan du forsikre næringsbygg, eiendeler, driftstap, ansvar, personal, arbeidsmaskin og motorvogn