Vi forsikrer skogen din

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge. Skogbrand ble stiftet for 100 år siden av skogeiere for skogeiere.

  • Skogforsikring gir stor trygghet for lave premier
  • Norge har den beste og billigste skogforsikringen i Norden
  • Skogfond benyttet til skogforsikring gir 85% skattefordel
  • Naturskadefondet dekker ikke lenger stormskader

Har du forsikring fra før bør du likevel kontrollere om den gamle avtalen er oppgradert til å dekke stormskader.

I tillegg til skogforsikring tilbyr vi også næringsforsikringer til store skogeiendommer, produksjonsvirksomheter og skogorganisasjoner. Dette gjelder både næringsbygg, eiendeler og personalforsikringer.

Skogbrand engasjerer seg også i skadeforebyggende arbeid i samarbeid med skognæringen og myndighetene.

Forsikre skogen din

Skogbranndagen 22. mai

Problemer med hjemmesiden.

Hjemmesiden vår har ligget nede siden fredag 20. mai. Feilen er nå rettet. Vi beklager problemene det har medført.

Næringsforsikring

Vi tilbyr nå næringsforsikringer til skogbaserte virksomheter og organisasjoner.

Hos oss kan du forsikre næringsbygg, eiendeler, driftstap, ansvar, personal, arbeidsmaskin og motorvogn

Stormen Nina

Stormen Nina raste over landet 10.1.15 og har forårsaket skader på skog. Du kan melde skogskade ved å trykke her, sende mail til post@skogbrand.no eller ringe oss på 23 35 65 00.

Aktiv skogbehandling forebygger

Klimaet blir våtere og varmere og gjør skogen mer utsatt for stormskader. I tillegg øker skaderisikoen som følge av trender i dagens skogbehandling. Utelatt ungskogpleie, sene og kraftige tynninger og overholdte bestand gjør skogen mindre stabil når stormene kommer. Aktiv skogbehandling reduserer risikoen for stormskader!