Forebygging av stormskader og skogbrann

Forventede klimaendringer vil gi skogbruket nye utfordringer. Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren.

Skogbrand har gode forsikringsordninger når skader inntreffer. I tillegg ser vi behov for økt innsats innen skadeforebyggende arbeid og informasjonsformidling så skognæringen generelt og skogeiere spesielt kan tilpasse sitt skogbruk til framtidige klimautfordringer.