Øivind Østby-Berntsen

Seniorrådgiver/Forretningsutvikler
Skadetaksering og skadeoppgjør

Telefon: 23 35 65 07

Mobil: 926 17 388

E-post: oob@skogbrand.no