Nytt skogbrannmateriell

Vi har gjennom Skogens brannvoktere lansert nytt skogbrannmateriell som nå er tilgjengelig for alle skogeiere og næringsaktører.

Beachflag stor skogbrannfare

Materiellet egner seg godt for plassering nær innfarts veier og stier. Formålet er å øke oppmerksomheten hos allmenheten for skogbrannfaren i terrenget man beveger seg i. Det er viktig at materiellet kun står fremme i perioder med høy skogbrannfare.

Følgende materiell er nå tilgjengelig.

Materiell skogbrannfare

Materiellet kan bestilles ved å henvende seg til:

kim@skogbrand.no

Oppgi følgende:

  • Antall
  • Fakturaadresse
  • Leveringsadresse