Informasjonsmateriell

Her kan du laste ned nyttig informasjonsmateriell utgitt av Skobrand og andre. Heftene kan også bestilles i trykte eksemplarer ved å sende en bestilling til post@skogbrand.no

Forsikring

Stormskader og skogbrann

Skogens brannvoktere

Alt materiell er fritt tilgjengelig for alle som jobber med å forebygge skogbrann. Trykkfiler kan sendes på forespørsel, noe har vi også trykte eksemplarer av. Henvendelse rettes til post@skogensbrannvoktere.no.

Ekstra stor skogbrannfare

Skogens brannvoktere materiell utviklet til fri benyttelse for skogeiere, næringsaktører og myndigheter ved stor skogbrannfare. Oppslag, banner og beachflag settes opp ved inngangsporter til marka, annonsene kan rykkes inn i lokalaviser eller i andre medier som dekker det aktuelle området.

Årsrapporter

“Gjest i naturen” er en brosjyre beregnet for barn og ungdom. Fåes ved henvendelse til Det norske Skogselskap 
Skogbrannfare-plakater fåes ved henvendelse til Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap: trykksak@dsb.no
Hos DSB finner du informasjon og opplærings-materiell om skogbrann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap