VI FORSIKRER SKOGEN DIN

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge. Skogbrand ble stiftet for 100 år siden av skogeiere for skogeiere.

  • Skogforsikring gir stor trygghet for lave premier
  • Norge har beste og billigste skogforsikringen i Norden
  • Skogfond benyttet til skogforsikring gir 85% skattefordel
  • Naturskadefondet dekker ikke lenger stormskader

Har du forsikring fra før bør du likevel kontrollere om den gamle avtalen er oppgradert til å dekke stormskader.

Skogbrand engasjerer seg også i skadeforebyggende arbeid i samarbeid med skognæringen og myndighetene.