Vern om verdiene i skogen

Skogen er full av verdier! Midt-Norge og spesielt Trøndelag huser store skogsverdier — og skogene er risikoutsatte. Når skogen skades av brann, i storm eller av tung snø, går verdiene tapt.

Hva slags forsikring trenger du?

Vår skogforsikring er Nordens billigste og beste. Forsikringsvilkårene våre er utarbeidet i samarbeid med skogeiere og er enkle og oversiktlige. I Midt-Norge vil ofte stormforsikring være det viktigste, mens det tryggeste er å ha full skogforsikring (storm og brann). Pris for stormforsikring i Midt-Norge er fra under en krone per dekar, full skogforsikring fra samme (avhenger av bonitet).

Priser

Kommunenr. 1601-2099
BonitetsklasseBrannStormFull forsikring
Super
26—23
0,221,782,00
Høy
20—17
0,221,341,56
Middels
14—11
0,220,881,10
Lav
8—6
0,220,340,56
Kommunenr. 1101-1599
BonitetsklasseBrannStormFull forsikring
Super
26—23
0,222,783,00
Høy
20—17
0,222,002,22
Middels
14—11
0,221,221,44
Lav
8—6
0,220,440,66
Kommunenr. 0101 — 1099
BonitetsklasseBrannStormFull forsikring
Super
26—23
0,341,662,00
Høy
20—17
0,341,221,56
Middels
14—11
0,340,781,11
Lav
8—6
0,340,220,56

Hva dekkes?

STORM

 • Storm- og snøskader
  Skader forårsaket av storm eller snø i sammenhengende skadefelt over 2 dekar erstattes, hvis stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i skadefeltet, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar.
  Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Dersom mer enn 50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis det delvis erstatning.

BRANN

 • Brann
  Skader forårsaket av brann, samt kostnader til slukking og vakthold. Skader på allerede hogd virke og skader på eiendom i forbindelse med slokking kan også dekkes.
 • Smågnagere
  Sammenhengende skadefelt over 2 dekar. Minst 25% plantedød. Delvis skadeerstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.
 • Avnålingsinsekter
  Sammenhengende skadefelt over 2 dekar. Minst 25% plantedød. Delvis skadeerstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.

Skogfond og skattefordeler

SKOGFOND

Du kan få skogforsikring dekket av skogfond. Du søker om dette i kommunen din. Alle som eier skog plikter å sette av en viss andel av inntekten ved salg av tømmer fra skogen. Du kan lese om skogfondordningen hos Landbruksdirektoratet.

SKATTEFRI ERSTATNING FOR SKADER PÅ UNG SKOG

Erstatning på skader på ungskog er ikke skattepliktig. Det utarbeides etter egne satser og blir spesifisert i erstatningsoppgjøret.

Kontakt oss