Vern om verdiene i skogen

Midt-Norge og spesielt Trøndelag huser store skogsverdier — og skogene er risikoutsatte. Når skogen skades av brann, storm eller av tung snø, går verdiene tapt.

Hva slags forsikringsdekning trenger du?

Forsikringsvilkårene våre er utarbeidet i samarbeid med skogeiere og er enkle og oversiktlige. Skader på skogen kan gi store tap for skogeier, både i form av tapt inntekt, økte driftskostnader og utgifter til slokking og vakthold ved brann. Vi har de siste årene opplevd flere storm- og snøskader, og i 2018 ble det utbetalt ca 14 millioner i erstatning for slike skader.

I Midt-Norge vil ofte stormdekning være den viktigste, mens det tryggeste er å ha full skogforsikring som inkluderer både storm- og branndekning. De siste årene har vi sett en økning av antall dager med skogbrannfare i Midt-Norge. Skogeier bør gjøre en risikovurdering av egen skogeiendom – vi kan selvfølgelig hjelpe deg med dette.

Priser

Prisen avhenger av hvilken type dekning du velger, bonitet, og hvor i landet skogen din ligger.
Bonitet: Markas evne til å produsere trevirke.

Kommunenr. 1601-2099
BonitetsklasseBrannStormFull forsikring
Super
26—23
0,252,142,39
Høy
20—17
0,251,611,86
Middels
14—11
0,251,061,31
Lav
8—6
0,250,410,65
Kommunenr. 1101-1599
BonitetsklasseBrannStormFull forsikring
Super
26—23
0,253,343,59
Høy
20—17
0,252,412,65
Middels
14—11
0,251,471,72
Lav
8—6
0,250,530,78
Kommunenr. 0101 — 1099
BonitetsklasseBrannStormFull forsikring
Super
26—23
0,382,002,38
Høy
20—17
0,381,471,85
Middels
14—11
0,380,941,32
Lav
8—6
0,380,270,64

Hva dekkes?

Vi tilbyr to dekninger for skogforsikring; branndekning og stormdekning. Full skogforsikring består av både branndekning og stormdekning.

STORM

 • Storm- og snøskader
  Skader forårsaket av storm eller snø i sammenhengende skadefelt over 2 dekar erstattes, hvis stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i skadefeltet, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar.
  Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Dersom mer enn 50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis det delvis erstatning.

BRANN

 • Brann
  Skader forårsaket av brann, samt kostnader til slokking og vakthold. Skader på allerede hogd virke og skader på eiendom i forbindelse med slokking kan også dekkes.
 • Smågnagere
  Sammenhengende skadefelt over 2 dekar. Minst 25% plantedød. Delvis skadeserstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.
 • Avnålingsinsekter
  Sammenhengende skadefelt over 2 dekar. Minst 25% plantedød. Delvis skadeserstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.

Skogfond og skattefordeler

SKOGFOND

Du kan betale skogforsikring med skogfond. Du søker om dette i kommunen din. Alle som eier skog plikter å sette av en viss andel av inntekten ved salg av tømmer fra skogen til egen skogfondkonto. Du kan lese om skogfondordningen hos Landbruksdirektoratet.

SKATTEFRI ERSTATNING FOR SKADER PÅ UNG SKOG

Erstatning på skader på ungskog er ikke skattepliktig. Det utarbeides etter egne satser og blir spesifisert i erstatningsoppgjøret.

Kontakt oss