Meld skade på skog

Om du har opplevd skade på din skog, kan du melde fra om det ved å bruke skjemaet nedenfor. Merk at hvert skadefelt må være på minst to dekar, og for storm storskade må skadefeltet være på minst 10 dekar. Skaden må besiktiges før det gjøres tiltak på skadefeltet.

  • Fyll ut feltene under

    Alle felter er påkrevd.

  • F.eks 001/3000