Brannforsikring av juletrefelt

Vi forsikrer plantefelt for profesjonell juletreproduksjon mot brannskader.

Vi tilbyr to forskjellige typer brannforsikring for juletrefelt: Standard og Fast sum. Alle brannskader erstattes som totalskade.

Hva dekkes?

  • Brannskader i juletrefelt
  • Skader på omkringliggende juletrefelt på grunn av slukkings- eller begrensingsarbeid
  • Skader som følge av slukking på egen eiendom
  • Kostnader til slukking og vakthold som ikke dekkes av kommunen (begrenset til eier, husstand og andre med fast tilknytning til eiendommen)

Hva dekkes ikke?

  • Juletreproduksjon utenom plantefelt (spredte trær i vanlig skog)
  • Personskade
  • Skade på andres eiendom i forbindelse med slukking

Standard dekning

Minstepris for standard dekning er kr 300,- pr. år. Forsikringsprisen er

  • kr 27 pr. dekar/år for arter av edelgranslekten og serbergran
  • kr 17 pr. dekar/år for gran og furu

Egenandel

3000 kroner pr. skadetilfelle.

Erstatningssatser

Alder på feltGran og furuEdelgranslekten/
serbergran
1 år6 00010 500
2 år7 50012 000
3 år9 00013 500
4 år10 50015 000
5 år12 00018 000
6 år14 00022 000
7 år16 00026 000
8 år18 00028 000
9 år18 00028 000
10 år18 00028 000
11 år13 50021 000
12 år 9 00014 000
13 år4 5007 000
14 år00

Erstatning er oppgitt i NOK pr. dekar.

Fast sum

Fast sum dekning tilbys kun til plantefelt fra 50 dekar og oppover. Prisen er 9 kroner pr. dekar pr. år, uavhengig av treslag.

Egenandel

3000 kroner pr. skadetilfelle.

Erstatning

6000 kroner pr. dekar som er brannskadd.

Forsikringsvilkår

Kontakt oss