Brannforsikring av juletrefelt

Vi forsikrer plantefelt for profesjonell juletreproduksjon mot brannskader.

Vi tilbyr to forskjellige typer brannforsikring for juletrefelt: Standard og Fast sum. Alle brannskader erstattes som totalskade.

Hva dekkes?

  • Brannskader i juletrefelt
  • Skader på omkringliggende juletrefelt på grunn av slokkings- eller begrensingsarbeid
  • Skader som følge av slokking på egen eiendom
  • Kostnader til slokking og vakthold som ikke dekkes av kommunen (begrenset til eier, husstand og andre med fast tilknytning til eiendommen)

Hva dekkes ikke?

  • Juletreproduksjon utenom plantefelt (spredte trær i vanlig skog)
  • Personskade
  • Skade på andres eiendom i forbindelse med slokking

Standard dekning

For standard dekning skilles treslag i to grupper for pris og erstattning. Den første gruppen gjelder gran (Picea abies) og furu (Pinus sylvestris). Den andre prisgruppen gjelder andre arter, som for eksempel nordmannsedelgran (A. nordmanniana), fjelledelgran (A. lasiocarpa) og andre arter av edelgranslekten (Abies), samt serbergran (Picea omorika) og engelmannsgran (P. engelmanni)

Forsikringsprisen er

  • kr 17 pr. dekar/år for gran og furu
  • kr 27 pr. dekar/år for edelgran og andre arter

Minstepris for standard dekning er kr 300,- pr. år.

Egenandel

3000 kroner pr. skadetilfelle.

Erstatningssatser

Alder på feltGran og furuEdelgran/andre arter
1 år6 00010 500
2 år7 50012 000
3 år9 00013 500
4 år10 50015 000
5 år12 00018 000
6 år14 00022 000
7 år16 00026 000
8 år18 00028 000
9 år18 00028 000
10 år18 00028 000
11 år13 50021 000
12 år 9 00014 000
13 år4 5007 000
14 år00

Erstatning er oppgitt i NOK pr. dekar.

Beregn og bestill

Fast sum

Dette er en enklere variant med fast pris uavhengig av treslag, og fast erstattning uavhengig av tresalg og alder.

Fast sum dekning tilbys kun til plantefelt fra 50 dekar og oppover.

Pris

Prisen er 9 kroner pr. dekar pr. år, uavhengig av treslag.

Egenandel

3000 kroner pr. skadetilfelle.

Erstatning

6000 kroner pr. dekar som er brannskadd.

Forsikringsvilkår

Kontakt oss