Litt om Skogbrand

Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig er et selvstendig skadeforsikringsselskap etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Mer enn 40 000 skogeiendommer er forsikret, og det er bare Skogbrand som tilbyr skogforsikring i Norge.

Forsikringene følger skogeiendommene og alle forsikringstakere er medlemmer i selskapet. Selskapet har åtte ansatte og skadebehandling utføres med bistand fra regionale takstmannskaper. Representantskapet har 21 tillitsvalgte skogeiere. Styret har fire medlemmer valgt fra forsikringstakerne og én valgt av de ansatte.

I tillegg til skogforsikring tilbyr vi også næringsforsikringer til store skogeiendommer, produksjonsvirksomheter og skogorganisasjoner. Dette gjelder både næringsbygg, eiendeler og personalforsikringer. Skogbrand engasjerer seg også i skadeforebyggende arbeid i samarbeid med skognæringen.

Kontakt

Telefon: 23 35 65 00

Faks: 23 35 65 15

E-post: post@skogbrand.no

Åpningstid: 08:00 - 15:30

Adresse: Rådhusgata 23 b

0158 Oslo

Kart

Skogbrand
Rådhusgata 23 b
0158 Oslo
Kart

Ansatte

Per Asbjørn Flugstad

Administrerende direktør
 

Telefon: 23 35 65 05

Mobil: 482 12 580

E-post: paf@skogbrand.no

Anne Halling

Økonomisjef
Regnskap, rapportering, IT, lønn og personal

Telefon: 23 35 65 03

Mobil: 481 19 038

E-post: anne@skogbrand.no

Kjetil Løge

Markedsdirektør

Telefon: 23 35 65 08

Mobil: 951 42 662

E-post: kjetil@skogbrand.no

Ola Indergaard

Takstsjef
Skadetaksering og skadeoppgjør

Telefon: 23 35 65 07

Mobil: 917 94 737

E-post: ola@skogbrand.no

Kristian T. Steiro

Ansvarlig skadeforsikring/Underwriter

Mobil: 911 42 249

E-post: kristian@skogbrand.no

Kim-Erik Holm

Markedskonsulent

Telefon: 23 35 65 09

Mobil: 970 70 434

E-post: kim@skogbrand.no

Ole Stabekk

Rådgiver

Mobil: 976 62 521

E-post: ole@skogbrand.no

Marianne Kirkebye

Sekretær
Kundeservice og forsikringsavtaler

Telefon: 23 35 65 04

E-post: marianne@skogbrand.no

Mette Aamodt

Office Manager

Mobil: 95029707

E-post: mette@skogbrand.no