Ansvarsforsikring for skogsbilvei

Hvis du eier en skogsbilvei, kan du bli erstatningspliktig etter bestemmelsene i skadeserstatningsloven. Skader brukere av veien seg selv eller utstyr kan eier av veien gjøres ansvarlig.

Ansvarsforhold

Det medfører ansvar å eie og drive en skogsbilvei. Erstatningsansvaret skiller ikke mellom organiseringen av eierskapet. De samme reglene gjelder om veieier er en veiforening eller privat skogeier. Det må foreligge tre hovedvilkår for å komme i erstatnigsansvar:

  • Skadelidte må kunne dokumentere et økonomisk tap.
  • Ansvarsgrunnlaget må foreligge, veieier må ha vært uaktsom.
  • Årsakssammenheng mellom tapet og ansvarsgrunnlaget.

Eier kan gjøres ansvarlig selv om veien har bom eller er skiltet for privat bruk. Risikoen vil være avhengig av veiens standard og bruk.

Dekning

For å sikre seg mot økonomiske tap kan veieier tegne egen ansvarsforsikring for veien. Forsikringen vil dekke økonomiske krav inntil 10 millioner kroner, inkludert rettshjelp. Eventuelt krav vil håndteres av forsikringsselskapet for de som har forsikring.

Skogeier og veilag

Ansvarsforsikringen er tilpasset skogeiere og veilag/veiforeninger. Alle med ansvar for skogsbilvei bør ha egen forsikring dersom ansvaret ikke er dekket av annen forsikring.

Pris og egenandel

Egenandel ved skade er kr 10 000,-
Prisen pr. år avhenger av samlet lengde på veien, og eventuelle broer som er lengre enn 10 meter.

Veilengde (km)Pris per år (kr)
0-2500
2-101000
10-302000
30-503000
>50Etter avtale
Tillegg pr. bro over 10 meter: kr 1000,-

Kontakt oss