Ansvarsforsikring for skogsbilvei

Hvis du eier en skogsbilvei, kan du bli erstatningspliktig etter bestemmelsene i skadeserstatningsloven. Om brukere av veien blir skadet eller får skade på utstyr kan eier av veien gjøres ansvarlig.

Ansvarsforhold

Det medfører ansvar å eie og drive en skogsbilvei. Det må foreligge tre hovedvilkår for å komme i rettslig erstatningsansvar:

  • Skadelidte må kunne dokumentere et økonomisk tap.
  • Ansvarsgrunnlaget må foreligge, veieier må ha vært uaktsom.
  • Årsakssammenheng mellom tapet og ansvarsgrunnlaget.

Eier kan gjøres ansvarlig selv om veien har bom eller er skiltet for privat bruk. Risikoen vil være avhengig av veiens standard og bruk.

Skogbrand tilbyr to dekninger for ansvarsforsikring skogsbilvei – Veiansvar og Veiansvar Pluss.

Dekning veiansvar

For å sikre seg mot økonomiske tap kan veieier tegne egen ansvarsforsikring for veien. Forsikringen vil dekke økonomiske krav inntil 10 millioner kroner. Eventuelt krav vil håndteres av Skogbrand.

 

Dekning veiansvar pluss

Veiansvar pluss inneholder i tillegg til veiansvar, rettshjelp og ansvarsforsikring for tømmerlunner.

 

Skogeier og veilag

Ansvarsforsikringen er tilpasset skogeiere og veilag/veiforeninger. Alle med ansvar for skogsbilvei bør ha egen forsikring dersom ansvaret ikke er dekket av annen forsikring.

Pris og egenandel

Egenandel ved skade er kr 10 000,-
Prisen pr. år avhenger av samlet lengde på veien, og eventuelle broer som er lengre enn 10 meter.

Veilengde (km)Pris per år (kr)Pris per år (kr)
Veiansvar pluss
0-2500600
2-1010001200
10-3020002300
30-5030003500
>50Etter avtaleEtter avtale
Tillegg pr. bro over 10 meter: kr 1000,-

Kontakt oss