Skogforsikring

Dette er den beste forsikringspakken vår. Med Skogforsikring er du dekket for skader på produktiv skog fra brann, smågnagere, storm og snø. Fra 2005 sluttet Statens Naturskadefond å dekke stormskade på skog. Uten forsikring bærer du derfor hele risikoen selv.

Skogbrand har forsikret norsk skog i over 100 år.  Skogbrand eies av skogeierne selv, og forsikringene følger gårds- og bruksnummer.

Har du spørsmål om Skogforsikring kan du kontakte oss nederst på siden

Fordeler:

 • Den aller beste forsikringen vår med mest fleksibilitet
 • Forsikringspakken inneholder alle dekningene vi tilbyr
 • Mulighet til å justere nivået på egenandel
 • Mulig å bruke skogfond med skattefordel

Priser

Prisen avhenger av bonitet, og hvor i landet skogen din ligger. Du kan betale skogforsikringen med skogfond.
Bonitet: Markas evne til å produsere trevirke.

ØST og SØR: Kommunenr. 301, 3001 — 4299 VEST: Kommunenr. 1101—1599, 4601—4699 MIDT og NORD: Kommunenr. 1801—1899, 5001—5499
BonitetsklasseØST
og SØR
MIDT
og Nord
VEST
Super
26—23
2,432,443,64
Høy
20—17
1,91,912,71
Middels
14—11
1,371,361,77
Lav
8—6
0,70,710,83

Priser er oppgitt i NOK pr dekar/år

For alle avtaler gjelder en minstepris på 450 kr per år.
Har du overtatt skog som er forsikret? Skogbrands forsikring følger eiendommens gårds- og bruksnummer.

Beregn pris og bestill

Hva dekkes

Skogbrand tilbyr skogforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko. Forsikringsvilkårene er utarbeidet i samarbeid med skogeiere og er enkle og oversiktlige.

Har du forsikring av skog, men ikke hatt fornyelse av din avtale  etter 1. november 2023 enda; les her hva som gjelder for deg.

Inkludert i Skogforsikring

 • Brann
  Skader forårsaket av brann, samt kostnader til slokking og vakthold. Skader på allerede hogd virke og skader på eiendom i forbindelse med slokking kan også dekkes.
 • Smågnagere
  Sammenhengende skadefelt over 2 dekar. Minst 25% plantedød. Delvis skadeerstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.
 • Stormskader
  Skader forårsaket av storm i sammenhengende skadefelt over 2 dekar erstattes, hvis stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i skadefeltet, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar.
  Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Dersom mer enn 50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis det delvis erstatning.
 • Snøskader
  Skader forårsaket av snø erstattes dersom stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25 % av trærne på et sammenhengende skadefelt over 2 dekar, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar.
  Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Delvis erstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.
 • Skogansvar
  Dette er en forsikring som dekker rettslig erstatningskrav på opptil 5 000 000 kr fra en tredjepart i forbindelse med skogbruk som næringsvirksomhet på eiendommen din.

Hva dekkes ikke

Skogbrand erstatter ikke:

 • Skader forårsaket av snøskred, skredvind, flom og jordskred
 • Følgeskader av stormskader som rotrykking med påfølgende barkbille- og tørkeskader
 • Skade på personer som har deltatt i slokking eller annen skadeutbedring
 • Skade på andres eiendom som følge av inngrep eller beslutninger tatt av brannvesenet

Vilkår

Fra 01.11.2023 gjelder nye forsikringsvilkår.

Har du forsikring av skog, men ikke hatt fornyelse av din avtale etter 1. november 2023 enda; les her hva som gjelder for deg.

Forsikringsvilkår for deg som ikke er fornyet etter 1.november 2023:

Erstatning

Alle skader erstattes etter faste tabellsatser pr. dekar, avhengig av skadefeltets bonitet og alder. Ved befaring registreres:

 • Areal
 • Bonitet
 • Alder
 • Hel eller delvis skade
Nye erstattningstabeller fra 01.01.2024:
Gjelder skader på skog fra hendelser etter 01.01.24. For skader inntruffet før 31.12.2023 gjelder gamle erstattningstabeller, ta kontakt om du har spørsmål om dette.
Erstatningstabell for skader fra brann for skader inntruffet fra og med 01.01.24:
Alder (år)Bonitet 26Bonitet 23Bonitet 20Bonitet 17Bonitet 14Bonitet 11Bonitet 8
1-101540140012601070930700380
11-2024002060172013901160850510
21-3041303210229017301340930540
31-40326032603260260016601030590
41-50371032702830243023701280670
51-60440036502890242021801780860
61-705600440032002670222016101230
71-806640536040803040200016101330
81-906640536040803760256017301240
91-1006640536040803760312017601340
101-1106640536040803760312020801440
111-1206640536040803760312020801440
Erstatning er oppgitt i kroner pr. dekar for alle treslag.
For delvis skade gjelder halve satser.
Erstatning for kostnader ved slokking og vakthold baseres på timeliste attestert av brannsjefen. For manuelt arbeid benyttes timesats 300 kr/t. Bruk av egen traktor eller ATV inklusive fører, dekkes med dobbel sats.
Brannskader på hogd virke erstattes med fast sats; Sagtømmer: 250 kr/m3, annet tømmer: 70 kr/m3
Erstatningstabell for skader fra storm, snø og smågnagere for skader inntruffet fra og med 01.01.24:
Alder (år)Bonitet 26Bonitet 23Bonitet 20Bonitet 17Bonitet 14Bonitet 11Bonitet 8
1-101540140012601070930700380
11-2023702030169013601130820480
21-3039203080224017001310900510
31-40289029302970244016201000560
41-50284026202400212021801230640
51-60315026702190191018901620810
61-703920308022401950176014001120
71-804640375028602130140013001150
81-90464037502860263017901320980
91-1004640375028602630218012301010
101-1104640375028602630218014601010
111-1204640375028602630218014601010
Erstatning er oppgitt i kroner pr. dekar for alle treslag.
For delvis skade gjelder halve satser.

Med Skogforsikring er det mulig å øke erstattningstabellen med 50 % ved å betale 50 % mer i årlig pris.

Egenandel

Standard egenandel er 5000 kr. Det er mulig å få en forsikringsavtale til lavere pris ved å justere opp egenandelen, og ta mer risiko selv. Dette er kun anbefalt for større skogseiendommer.

Det er mulig å justere egenandel opp til 100 000 kr. Trinnene du kan velge mellom er 10 000, 25 000, 50 000, 75 000 og 100 000 kr. Dersom du ønsker å justere egenandel kan du gjøre dette etter du har valgt Skogforsikring i bestillingsløpet vårt.

Lurer du på hva som skjer etter at skaden først har inntruffet? Les mer om hva du bør gjøre og hva du kan forvente.

Skattefordeler

SKATTEFRI ERSTATNING FOR SKADER PÅ UNG SKOG

Erstatning på skader på ungskog er ikke skattepliktig. Det utarbeides etter egne satser og blir spesifisert i erstatningsoppgjøret.

SKOGFOND

Du kan benytte skogfond med skattefordel til å betale skogforsikringen.

For utbetaling fra skogfond kan du søke elektronisk, eller ta kontakt med kommunen din. Skogfond er en lovpålagt fondsparing for skogeiere. Du kan lese om skogfondsordningen hos Landbruksdirektoratet.

Overta skog som er forsikret i Skogbrand

Overta skog som er forsikret i Skogbrand
Skogforsikring følger skogeiendommens gårds- og bruksnummer. Hvis du overtar, arver eller kjøper skog som allerede er forsikret i Skogbrand, kan du automatisk fortsatt være forsikret. Dermed er det mulig at du har et premiefradrag.

Du kan lese mer om dette her. 

Alle nye kunder med under 5 000 daa skog, blir automatisk satt til forsikringen God Start, mens alle nye kunder med mer enn 5 000 daa skog, får produktpakken Skogforsikring.

For å endre en forsikringsavtale som følger skogeiendommen din, må forsikringen stå i riktig navn. Du kan da betjene hele kundeforholdet ditt selv på Min Side, motta faktura på epost, endre dekning osv. Ta kontakt med oss for å flytte forsikringen til ditt navn.

Spørsmål om Skogforsikring?