Våre forsikringer

Skogbrand forsikrer verdiene i skogen. Vi tilbyr skog- og næringsforsikringer. Rådgiverne våre har inngående kjennskap til skognæringen og hvilke forsikringsprodukter du trenger.

SKOGFORSIKRING

Vår skogforsikring er Nordens billigste og beste. Forsikringsvilkårene våre er utarbeidet i samarbeid med skogeiere og er enkle og oversiktlige.

DETTE DEKKES AV SKOGFORSIKRINGEN

Brann

  • Skogbrannskader
  • Skader forårsaket av smågnagere
  • Skader forårsaket av avnålingsinsekter

Storm

  • Stormskader
  • Snøskader

Full skogforsikring dekker skader forårsaket av brann, storm, snø, avnålingsinsekter og smågnagere. Du kan også kjøpe brann- og stormforsikring hver for seg. Les mer

PRISER

Full Skogforsikring koster i snitt 1,- krone pr. dekar pr. år. Når vi beregner prisen er det flere faktorer som spiller inn: Markas bonitet (evne til å produsere trevirke), hvor i landet den ligger og hvilken type dekning du velger. For alle avtaler er det en minstepris på kr 350,- pr. år. Beregn pris og bestill

Ansvarsforsikring for skogsbilvei

Veieiere kan bli erstatningspliktige hvis det skjer ulykker. Skogbrands forsikring dekker ansvar inntil 10 millioner kroner. Les mer

Brannforsikring for juletrefelt

Vi brannforsikrer plantefelt for profesjonell juletreproduksjon. Les mer

 

Næringsforsikring

Vi kjenner skognæringen og gir gode forsikringsordninger til småsagbruk og andre produksjonsvirksomheter, store skogeiendommer og skogrelaterte organisasjoner.
Vi tilbyr skreddersydd næringsforsikring som passer nettopp ditt foretak. Les mer 

Du kan selvsagt få forsikringspapirer, tilbud og faktura på epost. Logg inn på MIN SIDE for å endre kontaktinformasjon.