Våre forsikringer

Skogbrand forsikrer verdiene i skogen. Vi tilbyr skog- og næringsforsikringer. Rådgiverne våre har inngående kjennskap til skognæringen og hvilke forsikringsprodukter du trenger.

SKOGFORSIKRING

Vår skogforsikring er Nordens billigste og beste. Forsikringsvilkårene våre er utarbeidet i samarbeid med skogeiere og er enkle og oversiktlige.

DETTE DEKKES AV SKOGFORSIKRINGEN

Brann

  • Skogbrann
  • Skader forårsaket av smågnagere
  • Skader forårsaket av avnålingsinsekter

Storm

  • Stormskader
  • Snøskader

Full skogforsikring inkluderer både brann og storm. Du kan også kjøpe brann- og stormforsikring hver for seg. Les mer

PRISER

Full Skogforsikring koster i snitt 1,- krone per dekar per år. Når vi beregner din pris er det flere faktorer som spiller inn: Skogens bonitet (evne til å produsere trevirke), hvor i landet den ligger og hvilken type dekning du velger. For alle nye avtaler er det en minstepris på kr. 350,- per år. Beregn pris og bestill

Vi kjenner skognæringen og gir gode forsikringsvilkår til småsagbruk og andre produksjonsvirksomheter, store skogeiendommer og skog relaterte organisasjoner.
Vi tilbyr skreddersydd næringsforsikring som passer nettopp ditt foretak.

Les mer og kontakt oss for å bestille

VI TILBYR FORSIKRING AV

  • Bygninger og eiendeler
  • Motor
  • Person- og yrkesskade
  • Ansvarsforsikring
  • Helseforsikring

Ansvarsforsikring for skogsbilvei

Veieiere kan bli erstatningspliktige hvis det skjer ulykker. Skogbrands skogsbilveiforsikring dekker ansvar inntil 10 millioner kroner. Les mer

Brannforsikring for juletrefelt

JuletreVi brannforsikrer plantefelt for profesjonell juletreproduksjon. Les mer

Du kan selvsagt få forsikringspapirer, tilbud og faktura på epost. Logg inn på MIN SIDE for å endre kontaktinformasjon.