Våre forsikringer

Skogbrand forsikrer verdiene i skogen. Rådgiverne våre har inngående kjennskap til skognæringen og hvilke forsikringsprodukter du trenger. Skogbrand eies av skogeierne selv, og forsikring av skog følger gårds- og bruksnummer.

Vår skogforsikring er Nordens billigste og beste. Forsikringsvilkårene våre er utarbeidet i samarbeid med skogeiere og er enkle og oversiktlige.

Skogforsikring dekker skader forårsaket av brann, smågnagere, storm og snø på produktiv skog. I tilegg er skogansvar inkludert . Les mer

PRISER

Skogforsikring koster i snitt 1,5 krone pr. dekar pr. år. Prisen avhenger av hvor i landet skogen ligger, bonitet og hvilken pakke du velger. For alle avtaler er det en minstepris på kr 450,- pr. år. Beregn pris og bestill

Ansvarsforsikring for skogsbilvei

Veieiere kan bli erstatningspliktige hvis det skjer ulykker. Skogbrands forsikring dekker ansvar inntil 10 millioner kroner. Les mer

Brannforsikring for juletrefelt

Vi brannforsikrer plantefelt for profesjonell juletreproduksjon. Les mer