Våre forsikringer

Skogbrand forsikrer verdiene i skogen. Rådgiverne våre har inngående kjennskap til skognæringen og hvilke forsikringsprodukter du trenger.

FORSIKRING AV SKOG

Vår forsikring av skog er Nordens billigste og beste. Forsikringsvilkårene våre er utarbeidet i samarbeid med skogeiere og er enkle og oversiktlige.

Brann

  • Skogbrannskader
  • Vakthold etter brann
  • Skader forårsaket av smågnagere

Storm

  • Stormskader
  • Snøskader

Full skogforsikring dekker skader forårsaket av brann, smågnagere, storm og snø. Du kan også kjøpe brann- og stormforsikring hver for seg. Les mer

PRISER

Full Skogforsikring koster i snitt 1,5 krone pr. dekar pr. år. Når vi beregner prisen er det flere faktorer som spiller inn: Markas bonitet (evne til å produsere trevirke), hvor i landet den ligger og hvilken type dekning du velger. For alle avtaler er det en minstepris på kr 450,- pr. år. Beregn pris og bestill

Ansvarsforsikring for skogsbilvei

Veieiere kan bli erstatningspliktige hvis det skjer ulykker. Skogbrands forsikring dekker ansvar inntil 10 millioner kroner. Les mer

Brannforsikring for juletrefelt

Vi brannforsikrer plantefelt for profesjonell juletreproduksjon. Les mer