Brannforsikring

Brannforsikring er basisproduktet der skogen din kun er forsikret mot skogbrann, og kostnader til slokking og vakthold i etterkant.​

Fordeler:

 • Du ønsker ikke dekning på noe annet enn brann
 • Lav pris
 • Mulighet til å justere nivået på egenandel
 • Mulig å bruke skogfond med skattefordel

Priser

Prisen på Brannforsikring avhenger av  bonitet og hvor i landet skogen din ligger. Du kan betale skogforsikringen med skogfond.
Bonitet: Markas evne til å produsere trevirke.

ØST og SØR: Kommunenr. 301, 3001 — 4299 VEST: Kommunenr. 1101—1599, 4601—4699 MIDT og NORD: Kommunenr. 1801—1899, 5001—5499
BonitetsklasseØST
og SØR
MIDT
og NORD
VEST
Super
26—23
0,340,220,22
Høy
20—17
0,340,220,22
Middels
14—11
0,340,220,22
Lav
8—6
0,340,220,22

Priser er oppgitt i NOK pr dekar/år

For alle avtaler gjelder en minstepris på 450 kr per år.
Har du overtatt skog som er forsikret? Skogbrands forsikring følger eiendommens gårds- og bruksnummer.

Beregn pris og bestill

Hva dekkes

Skogbrand tilbyr Brannforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko. Forsikringsvilkårene er utarbeidet i samarbeid med skogeiere, og de er enkle oversiktlige.

Inkludert i Brannforsikring

 • BRANN

BRANN

 • Brannskader på produktiv skog på et sammenhengende skadefelt på minimun 2 dekar
 • Skader på egen eiendom i forbindelse med slokking
 • Skader på allerede hogd virke
 • Kostnader til slokking og vakthold som ikke dekkes av kommunen

Hva dekkes ikke

Brannforsikringen inkluderer ikke dekningene:

 • Storm
 • Snø
 • Smågnager
 • Skogansvar

Ønsker du dekning for stom, snø, smågnager og skogansvar må du kjøpe God start eller Skogforsikring

Skogbrand erstatter ikke:

 • Skade på personer som har deltatt i slokking eller annen skadeutbedring
 • Skade på andres eiendom som følge av inngrep eller beslutninger tatt av brannvesenet

Erstatning

Alle skader erstattes etter faste tabellsatser pr. dekar, avhengig av skadefeltets bonitet og alder. Ved befaring registreres:

 • Areal
 • Bonitet
 • Alder
 • Hel eller delvis skade
Erstatningstabell for skader fra brann, for skader inntruffet fra og med 01.01.24:
Alder (år)Bonitet 26Bonitet 23Bonitet 20Bonitet 17Bonitet 14Bonitet 11Bonitet 8
1-101540140012601070930700380
11-2024002060172013901160850510
21-3041303210229017301340930540
31-40326032603260260016601030590
41-50371032702830243023701280670
51-60440036502890242021801780860
61-705600440032002670222016101230
71-806640536040803040200016101330
81-906640536040803760256017301240
91-1006640536040803760312017601340
101-1106640536040803760312020801440
111-1206640536040803760312020801440
Erstatning er oppgitt i kroner pr. dekar for alle treslag.
For delvis skade gjelder halve satser.
Erstatningstabell for brannskader, for skader intruffet før 31.12.2023:
Alder (år)Bonitet 26Bonitet 23Bonitet 20Bonitet 17Bonitet 14Bonitet 11Bonitet 8
1-101410129011701000880660370
11-202100180015001200990700390
21-3038402980212015101160770420
31-4030803080308024601550870470
41-50364031802720232022301200530
51-60440036202840236020801680810
61-705600440032002650216015401160
71-806640536040803040200015601270
81-906640536040803760256017001210
91-1006640536040803760312017601320
101-1106640536040803760312020801440
111-1206640536040803760312020801440
Erstatning er oppgitt i kroner pr. dekar for alle treslag.
For delvis skade gjelder halve satser.
Erstatning for kostnader ved slokking og vakthold baseres på timeliste attestert av brannsjefen. For manuelt arbeid benyttes timesats 300 kr/t. Bruk av egen traktor eller ATV inklusive fører, dekkes med dobbel sats.
Brannskader på hogd virke erstattes med fast sats; Sagtømmer: 250 kr/m3, annet tømmer: 70 kr/m3

Egenandel

Standard egenandel er 5000 kr. Det er mulig å få en forsikringsavtale til lavere pris ved å justere opp egenandelen, og ta mer risiko selv. Dette er kun anbefalt for større skogseiendommer.

Det er mulig å justere egenandel opp til 100 000 kr. Trinnene du kan velge mellom er 10 000, 25 000, 50 000, 75 000 og 100 000 kr.

Vilkår

Fra 01.11.2023 gjelder nye forsikringsvilkår.

Lurer du på hva som skjer etter at skaden først har inntruffet? Les mer om hva du bør gjøre og hva du kan forvente.

Skattefordeler

SKATTEFRI ERSTATNING FOR SKADER PÅ UNG SKOG

Erstatning på skader på ungskog er ikke skattepliktig. Det utarbeides etter egne satser og blir spesifisert i erstatningsoppgjøret.

SKOGFOND

Du kan benytte skogfond med skattefordel til å betale skogforsikringen.

For utbetaling fra skogfond kan du søke elektronisk, eller ta kontakt med kommunen din. Skogfond er en lovpålagt fondsparing for skogeiere. Du kan lese om skogfondsordningen hos Landbruksdirektoratet.

Overta skog som er forsikret i Skogbrand

Skogforsikring følger skogeiendommens gårds- og bruksnummer. Hvis du overtar, arver eller kjøper skog som allerede er forsikret i Skogbrand, kan du automatisk fortsatt være forsikret. Dermed er det mulig at du har et premiefradrag.

Du kan lese mer om dette her. 

Alle nye kunder med under 5 000 daa skog, blir automatisk satt til forsikringen God Start, mens alle nye kunder med mer enn 5 000 daa skog, får produktpakken Skogforsikring.

Spørsmål om Brannforsikring?