GOD START

God start er en skreddersydd forsikringspakke for deg som akkurat har overtatt skogeiendom på under 5 000 dekar.

God Start inneholder de samme dekningene som Skogforsikring.​ Med God Start betaler du halv pris i to år, før du automatisk blir overført til produktet Skogforsikring. God Start gjelder kun for deg som er ny eier av skog, eller hvis det er første gang du forsikrer skogen din hos oss.

Fordeler:

 • Tilpasset deg som er ny skogeier​
 • Inneholder alle dekningene vi tilbyr​
 • Du får halv pris i to år​
 • Mulig å bruke skogfond med skattefordel

Priser

Prisen avhenger av bonitet og hvor i landet skogen din ligger. Du kan betale skogforsikringen med skogfond.
Bonitet: Markas evne til å produsere trevirke.

ØST og SØR: Kommunenr. 301, 3001 — 4299 VEST: Kommunenr. 1101—1599, 4601—4699 MIDT og NORD: Kommunenr. 1801—1899, 5001—5499
BonitetsklasseØST
og SØR
MIDT
og Nord
VEST
Super
26—23
1,221,221,82
Høy
20—17
0,950,961,36
Middels
14—11
0,690,680,89
Lav
8—6
0,350,360,42

Priser er oppgitt i NOK pr dekar/år

For alle avtaler gjelder en minstepris på 450 kr per år.
Har du overtatt skog som er forsikret? Skogbrands forsikring følger eiendommens gårds- og bruksnummer

Hva dekkes

Skogbrand tilbyr God Start til halv pris de første to årene, før du automatisk overføres til Skogforsikring. Forsikringsvilkårene er utarbeidet i samarbeid med skogeiere, og de er enkle oversiktlige.

Inkludert i God Start

 • Brannforsikring
  Skader på skogen forårsaket av brann, samt kostnader til slokking og vakthold. Skader på allerede hogd virke og skader på eiendom i forbindelse med slokking kan også dekkes.
 • Smågnagere
  Sammenhengende skadefelt over 2 dekar. Minst 25 % plantedød. Delvis skadeserstatning gis dersom mer enn 50 % av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.
 • Storm
  Skader forårsaket av storm i sammenhengende skadefelt over 2 dekar erstattes, om stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i skadefeltet og hvis det før skaden sto minst 20 trær per dekar. Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Dersom mer enn 50 % av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis det delvis erstatning.
 • Snø
  Skader forårsaket av snø erstattes dersom stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25 % av trærne på et sammenhengende skadefelt over 2 dekar, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar. Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Delvis erstatning gis dersom mer enn 50 % av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.
 • Skogansvar
  Dette er en forsikring som dekker rettslig erstatningskrav på opptil 5 000 000 kr fra en tredjepart for hendelser knyttet til skogbruk på eiendommen din

 

Hva dekkes ikke

Skogbrand erstatter ikke:

 • Skader forårsaket av snøskred, skredvind, flom og jordskred
 • Følgeskader av stormskader som rotrykking med påfølgende barkbille- og tørkeskader
 • Skade på personer som har deltatt i slukking eller annen skadeutbedring
 • Skade på andres eiendom som følge av inngrep eller beslutninger tatt av brannvesenet

Vilkår

God start inneholder de samme dekningene som pakken Skogforsikring. Fra 1.november 2023 gjelder disse vilkårene for pakkene Skogforsikring og God start:

Erstatning

Skader på skogen erstattes etter faste tabellsatser pr. dekar, avhengig av skadefeltets bonitet og alder. Ved befaring registreres:

 • Areal
 • Bonitet
 • Alder
 • Hel eller delvis skade

Erstatningstabell for brannskader

Alder (år)Bonitet 26Bonitet 23Bonitet 20Bonitet 17Bonitet 14Bonitet 11Bonitet 8
1-101410129011701000880660370
11-202100180015001200990700390
21-3038402980212015101160770420
31-4030803080308024601550870470
41-50364031802720232022301200530
51-60440036202840236020801680810
61-705600440032002650216015401160
71-806640536040803040200015601270
81-906640536040803760256017001210
91-1006640536040803760312017601320
101-1106640536040803760312020801440
111-1206640536040803760312020801440

Erstatning er oppgitt i kroner per dekar for alle treslag.

For delvis skade gjelder halve satser.

Erstatning for kostnader ved slokking og vakthold baseres på timeliste attestert av brannsjefen. For manuelt arbeid benyttes timesats 300 kr/t. Bruk av egen traktor eller ATV inklusive fører, dekkes med dobbel sats.
Brannskader på hogd virke erstattes med fast sats; Sagtømmer: 250 kr/m3, annet tømmer: 70 kr/m3

Erstatningstabell for snø, storm og smågnager

Alder (år)Bonitet 26Bonitet 23Bonitet 20Bonitet 17Bonitet 14Bonitet 11Bonitet 8
1-101410129011701000880660370
11-202100180015001200990700390
21-3036202850208015101160770420
31-4027102750279023101500870470
41-50277025302290201020401140530
51-60313026402150186017901520760
61-703920308022401930170013301050
71-804640375028602130140012501090
81-90464037502860263017901290940
91-100464037502860263021801230980
101-1104640375028602630218014601010
111-1204640375028602630218014601010

Erstatning er oppgitt i kroner per dekar for alle treslag.

For delvis skade gjelder halve satser.

 

Lurer du på hva som skjer etter at skaden først har inntruffet? Les mer om hva du bør gjøre og hva du kan forvente.

EGENANDEL

Egenandel er kr 5000,- pr. skade.

Skattefordeler

SKATTEFRI ERSTATNING FOR SKADER PÅ UNG SKOG

Erstatning på skader på ungskog er ikke skattepliktig. Det utarbeides etter egne satser og blir spesifisert i erstatningsoppgjøret.

SKOGFOND

Du kan benytte skogfond med skattefordel til å betale skogforsikringen.

For utbetaling fra skogfond kan du søke elektronisk, eller ta kontakt med kommunen din. Skogfond er en lovpålagt fondsparing for skogeiere. Du kan lese om skogfondsordningen hos Landbruksdirektoratet.

Overta skog som er forsikret i Skogbrand

Skogforsikring følger skogeiendommens gårds- og bruksnummer. Hvis du overtar, arver eller kjøper skog som allerede er forsikret i Skogbrand, kan du automatisk fortsatt være forsikret. Dermed er det mulig at du har et premiefradrag.

Du kan lese mer om dette her. 

Alle nye kunder med under 5 000 daa skog, blir automatisk satt til forsikringen God Start, mens alle nye kunder med mer enn 5 000 daa skog, får produktpakken Skogforsikring.

Spørsmål om God Start?

Kontakt kundeservice her: