Vi forsikrer skogbruket

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand ble stiftet for over 100 år siden av skogeiere for skogeiere. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge.

Nå er det skogbrannfare
- steder i Norge.

Sist oppdatert: ...
Værdata hentes fra met.no

SKOGFORSIKRING

Vi tilbyr skogforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko.

HVA SKJER ETTER SKADE?

De fleste forsikringsoppgjør etter skogskade går raskt og greit, men det er også andre ting å tenke på, som vakthold og skogpleie.

Vi tilbyr også andre forsikringer tilpasset skogen din. Les mer

Aktuelle nyheter

28. januar 2021

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har innstilt følgende personer til generalforsamling i Skogbrand 2021.

08. januar 2021

Kunngjøring til medlemsvalg

Medlemsmøte for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes 09.02.21 kl. 17.00, i selskapets lokaler i Rådhusgata 23B, Oslo.

22. desember 2020

Skogbrand utfører markedsundersøkelse

Skogbrand utfører for tiden en markedsundersøkelse for å kartlegge skogeiers behov. Undersøkelsen blir sendt ut av Norstat.

Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren. Skogbrand er opptatt av skadeforebyggende arbeid og informasjonsformidling, så skognæringen generelt og skogeiere spesielt kan tilpasse sitt skogbruk til framtidige klimautfordringer.