Vi forsikrer skogbruket

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand ble stiftet for over 100 år siden av skogeiere for skogeiere. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge.

SKOGFORSIKRING

Vi tilbyr skogforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko.

NÆRINGSFORSIKRING

Vi kjenner skognæringen og gir gode forsikringsvilkår til småsagbruk og andre produksjonsvirksomheter, store skogeiendommer og skoglag.

Vi tilbyr også andre forsikringer tilpasset skogen din. Les mer

  • Norge har den beste og billigste skogforsikringen i Norden
  • Skogfond som brukes til skogforsikring gir 85% skattefordel
  • Naturskadefondet dekker ikke lenger stormskader

Har du forsikring fra før bør du likevel kontrollere om den gamle avtalen er oppgradert til å dekke stormskader.

Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren. Skogbrand er opptatt av skadeforebyggende arbeid og informasjonsformidling, så skognæringen generelt og skogeiere spesielt kan tilpasse sitt skogbruk til framtidige klimautfordringer.

Aktuelle nyheter

30. august 2018

eFaktura og epost-faktura: Slipp fakturagebyret

Du kan enkelt slippe fakturagebyret ved å bytte fra å motta faktura i postkassa til eFaktura eller til å få fakturaen rett i eposten din. Følg våre enkle oppskrifter.

01. august 2018

Økt pågang gir lengre behandlingstid

Det varme og ekstremt tørre sommerværet fører til økt pågang og gir en noe lengre behandlingstid på henvendelser.

28. mai 2018

Skogbrannforebygging ved skogsdrift

Skogsdrift med maskiner i tørre og varme perioder utgjør en betydelig brannrisiko. Størst risiko er det ved markberedning, men også bruk av kjettinger øker brannfaren betydelig.