Vi forsikrer skogbruket

Storm og brann ødelegger store skogsverdier. Skogbrand ble stiftet for 100 år siden av skogeiere for skogeiere. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge.

  • Skogforsikring gir stor trygghet for lave priser
  • Norge har den beste og billigste skogforsikringen i Norden
  • Skogfond som brukes til skogforsikring gir 85% skattefordel
  • Naturskadefondet dekker ikke lenger stormskader

Har du forsikring fra før bør du likevel kontrollere om den gamle avtalen er oppgradert til å dekke stormskader.

I tillegg til skogforsikring tilbyr vi også næringsforsikringer til skogeiendommer, produksjonsvirksomheter og skogorganisasjoner. Vi forsikrer næringsbygg, eiendeler og maskiner, og tilbyr ansvars- og personalforsikringer.

Skogbrand driver også i skadeforebyggende arbeid i samarbeid med skognæringen og myndighetene.

SKOGFORSIKRING

Vi tilbyr skogforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko.

NÆRINGSFORSIKRING

Vi kjenner skogsnæringen og gir gode forsikringsvilkår til småsagbruk og andre produksjonsvirksomheter, store skogeiendommer og skoglag.

Vi tilbyr også andre forsikringer tilpasset skogen din. Les mer

Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren. Skogbrand er opptatt av skadeforebyggende arbeid og informasjonsformidling, så skognæringen generelt og skogeiere spesielt kan tilpasse sitt skogbruk til framtidige klimautfordringer.

Aktuelle nyheter

31. august 2017

Skogbrannforebygging ved skogsdrift

Skogsdrift med maskiner i tørre og varme perioder utgjør en betydelig brannrisiko. Størst risiko er det ved markberedning, men også bruk av kjettinger øker brannfaren betydelig.

21. juni 2016

Nytt skogbrannmateriell

Det er i forbindelse med kampanjen Skogens brannvoktere lansert nytt skogbrannmateriell for skogeiere og næringsaktører.

18. mai 2016

Skogbranndagen 22. mai

Årets skogbranndag ble holdt 22. mai på Sognsvann.

8000 deltakere trosset regnværet og møtte opp til en familiedag full av aktiviteter.