Vi forsikrer skogbruket

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand ble stiftet for over 100 år siden av skogeiere for skogeiere. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge.

SKOGFORSIKRING

Vi tilbyr skogforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko.

HVA SKJER ETTER SKADE?

De fleste forsikringsoppgjør etter skogskade går raskt og greit, men det er også andre ting å tenke på, som vakthold og skogbehandling.

Vi tilbyr også andre forsikringer tilpasset skogen din. Les mer

Aktuelt

15. mars 2023

Trenger du kopi av faktura/bilag til regnskapet?

Vi minner om at dokumenter ligger tilgjengelig på Min Side

23. januar 2023

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har innstilt følgende personer til generalforsamling i Skogbrand 2023.

02. januar 2023

Kunngjøring til medlemsvalg 2023

Medlemsmøte for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes 14.02.23 kl. 17.00, i selskapets lokaler i Rådhusgata 23B, Oslo.

Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren. Skogbrand er opptatt av skadeforebyggende arbeid og informasjonsformidling, så skognæringen generelt og skogeiere spesielt kan tilpasse sitt skogbruk til framtidige klimautfordringer.