Vi forsikrer skogbruket

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand ble stiftet for over 100 år siden av skogeiere for skogeiere. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge.

SKOGFORSIKRING

Vi tilbyr skogforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko.

HVA SKJER ETTER SKADE?

De fleste forsikringsoppgjør etter skogskade går raskt og greit, men det er også andre ting å tenke på, som vakthold og skogbehandling.

Vi tilbyr også andre forsikringer tilpasset skogen din. Les mer

Aktuelt

15. april 2024

Skogbrannsesongen 2024

15. april markerer starten på det generelle bålforbudet, og er en påminnelse om at skogbrannsesongen er rett rundt hjørnet. Hva må du som jobber i skogen huske? Og hva kan du som skogeier gjøre for å forebygge skogbrann?

15. april 2024

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Gjeldene Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen 2024

15. mars 2024

Trenger du kopi av faktura/bilag til regnskapet?

Vi minner om at dokumenter ligger tilgjengelig på Min Side

Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren. Skogbrand er opptatt av skadeforebyggende arbeid og informasjonsformidling, så skognæringen generelt og skogeiere spesielt kan tilpasse sitt skogbruk til framtidige klimautfordringer.