Vi forsikrer skogbruket

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand ble stiftet for over 100 år siden av skogeiere for skogeiere. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge.

Nå er det skogbrannfare
- steder i Norge.

Sist oppdatert: ...
Værdata hentes fra met.no

SKOGFORSIKRING

Vi tilbyr skogforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko.

HVA SKJER ETTER SKADE?

De fleste forsikringsoppgjør etter skogskade går raskt og greit, men det er også andre ting å tenke på, som vakthold og skogpleie.

Vi tilbyr også andre forsikringer tilpasset skogen din. Les mer

Aktuelle nyheter

23. januar 2020

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har innstilt følgende personer til generalforsamling i Skogbrand 2020.

08. januar 2020

Mindre skogskader enn fryktet

Omfanget av skogbranner og klimaskader ble lavere enn fryktet i 2019. Dermed unngår skogeierne at prisen på forsikringen øker.

08. januar 2020

Kunngjøring til medlemsvalg

Medlemsmøte for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes 10.02.20 kl. 17.00, i selskapets lokaler i Rådhusgata 23B, Oslo.

Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren. Skogbrand er opptatt av skadeforebyggende arbeid og informasjonsformidling, så skognæringen generelt og skogeiere spesielt kan tilpasse sitt skogbruk til framtidige klimautfordringer.