Vi forsikrer skogbruket

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand ble stiftet for over 100 år siden av skogeiere for skogeiere. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge.

SKOGFORSIKRING

Vi tilbyr skogforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko.

NÆRINGSFORSIKRING

Vi kjenner skognæringen og gir gode forsikringsvilkår til småsagbruk og andre produksjonsvirksomheter, store skogeiendommer og skoglag.

Vi tilbyr også andre forsikringer tilpasset skogen din. Les mer

Aktuelle nyheter

04. januar 2019

Kunngjøring til medlemsvalg

Medlemsmøte for 2019 for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes 13.02.2018 kl. 17.00.

25. oktober 2018

Skogbrand Forsikring er med på å danne et nytt investeringsselskap

Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog etablerer et felles selskap for nyinvesteringer innen skogrelatert sektor, under navnet Shelterwood AS.

30. august 2018

eFaktura og epost-faktura: Slipp fakturagebyret

Du kan enkelt slippe fakturagebyret ved å bytte fra å motta faktura i postkassa til eFaktura eller til å få fakturaen rett i eposten din. Følg våre enkle oppskrifter.

Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren. Skogbrand er opptatt av skadeforebyggende arbeid og informasjonsformidling, så skognæringen generelt og skogeiere spesielt kan tilpasse sitt skogbruk til framtidige klimautfordringer.