Vi forsikrer skogbruket

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand ble stiftet for over 100 år siden av skogeiere for skogeiere. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge.

SKOGFORSIKRING

Vi tilbyr skogforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko.

HVA SKJER ETTER SKADE?

De fleste forsikringsoppgjør etter skogskade går raskt og greit, men det er også andre ting å tenke på, som vakthold og skogbehandling.

Vi tilbyr også andre forsikringer tilpasset skogen din. Les mer

Aktuelt

01. november 2023

OPPDATERTE PRODUKTER FRA 1. NOVEMBER 2023

Vi har endret produktporteføljen vår og tilpasset forsikringene vi tilbyr, slik at det skal bli enklere for deg som kunde å velge riktig forsikring

08. juni 2023

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Gjeldene Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen 2023

13. april 2023

Automatisk deteksjon av storm- og snøskader ved bruk av dronebilder og algoritmer

Kan algoritmer automatisk finne trær med snøskader på dronebilder ved hjelp av maskinlæring?

Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren. Skogbrand er opptatt av skadeforebyggende arbeid og informasjonsformidling, så skognæringen generelt og skogeiere spesielt kan tilpasse sitt skogbruk til framtidige klimautfordringer.