Vi forsikrer skogbruket

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand ble stiftet for over 100 år siden av skogeiere for skogeiere. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge.

Nå er det skogbrannfare
- steder i Norge.

Sist oppdatert: ...
Værdata hentes fra met.no

SKOGFORSIKRING

Vi tilbyr skogforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko.

HVA SKJER ETTER SKADE?

De fleste forsikringsoppgjør etter skogskade går raskt og greit, men det er også andre ting å tenke på, som vakthold og skogpleie.

Vi tilbyr også andre forsikringer tilpasset skogen din. Les mer

Aktuelle nyheter

01. juni 2021

Skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere

Entreprenører og maskinførere kan nå ta skogbrannkurs som e-læringskurs

31. mai 2021

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Oppdaterte retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i mai 2021

23. mars 2021

Postutsendelser noe forsinket pga. hjemmekontor

Koronatiltakene gjør at saksbehandling pr. post vil kunne ta noe lengre tid enn normalt

Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren. Skogbrand er opptatt av skadeforebyggende arbeid og informasjonsformidling, så skognæringen generelt og skogeiere spesielt kan tilpasse sitt skogbruk til framtidige klimautfordringer.