Forebygging av stormskader og skogbrann

Forventede klimaendringer vil gi skogbruket nye utfordringer. Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren.

BESTILL VARSLINGSMATERIELL

Varsling av skogbrannfare

Vi leverer bannere og beachflag til bruk i perioder med stor skogbrannfare.

9 av 10 skogbranner startes av menneskelig aktivitet. La folk som ferdes i skogen få vite at det er fare for brann!

Les mer og bestill

 

BESTILL BEREDSKAPSMATERIELL

Det nytter å forebygge!

Skogsdrift i tørre og varme perioder er risikofylt.

Vi har utarbeidet beredskapspakker som skal hjelpe til med å slå ned små branntilløp før de får utviklet seg til store skogbranner.

Les mer og bestill

SKOGBRANN

9 av 10 skogbranner startes av menneskelig aktivitet. Derfor kan vi med sikkerhet si at forebygging nytter!

Les mer

 

STORMSKADER

Riktig pleie gjennom skogens livsløp kan hjelpe deg å møte klimautfordringene.

 

Les mer

Forebygging av skogskader

15. april 2024

Skogbrannsesongen 2024

15. april markerer starten på det generelle bålforbudet, og er en påminnelse om at skogbrannsesongen er rett rundt hjørnet. Hva må du som jobber i skogen huske? Og hva kan du som skogeier gjøre for å forebygge skogbrann?

15. april 2024

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Gjeldene Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen 2024

29. april 2022

Retningslinjer for pålagt vakthold

Etter en skogbrann er slokket, er vakthold nødvendig for å unngå oppblussing av ny brann. Mange skogeiere er ikke klar over at man kan bli pålagt dette ansvaret.