Forebygging av stormskader og skogbrann

Forventede klimaendringer vil gi skogbruket nye utfordringer. Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren.

Nå er det skogbrannfare
- steder i Norge.

Sist oppdatert: ...
Værdata hentes fra met.no

BESTILL VARSLINGSMATERIELL

Varsling av skogbrannfare

Vi leverer bannere og beachflag til bruk i perioder med stor skogbrannfare.

9 av 10 skogbranner startes av menneskelig aktivitet. La folk som ferdes i skogen få vite at det er fare for brann!

Les mer og bestill

 

BESTILL BEREDSKAPSMATERIELL

Det nytter å forebygge!

Skogsdrift i tørre og varme perioder er risikofylt.

Vi har utarbeidet beredskapspakker som skal hjelpe til med å slå ned små branntilløp før de får utviklet seg til store skogbranner.

Les mer og bestill

SKOGBRANN

9 av 10 skogbranner startes av menneskelig aktivitet. Derfor kan vi med sikkerhet si at forebygging nytter!

Les mer

 

STORMSKADER

Riktig pleie gjennom skogens livsløp kan hjelpe deg å møte klimautfordringene.

Les mer

Forebygging av skogskader

21. juni 2019

Retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen

Felles retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen er lansert.

28. mai 2018

Skogbrannforebygging ved skogsdrift

Skogsdrift med maskiner i tørre og varme perioder utgjør en betydelig brannrisiko. Størst risiko er det ved markberedning, men også bruk av kjettinger øker brannfaren betydelig.

12. januar 2015

Stormen Nina

Stormen Nina raste over landet 10.1.15 og har forårsaket skader på skog. Du kan melde skogskade ved å trykke her, sende mail til post@skogbrand.no eller ringe oss på 23 35 65 00.