Forebygging av stormskader og skogbrann

Forventede klimaendringer vil gi skogbruket nye utfordringer. Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren.

BESTILL VARSLINGSMATERIELL

Varsling av skogbrannfare

Vi leverer bannere og beachflag til bruk i perioder med stor skogbrannfare.

9 av 10 skogbranner startes av menneskelig aktivitet. La folk som ferdes i skogen få vite at det er fare for brann!

Les mer og bestill

 

BESTILL BEREDSKAPSMATERIELL

Det nytter å forebygge!

Skogsdrift i tørre og varme perioder er risikofylt.

Vi har utarbeidet beredskapspakker som skal hjelpe til med å slå ned små branntilløp før de får utviklet seg til store skogbranner.

Les mer og bestill

SKOGBRANN

9 av 10 skogbranner startes av menneskelig aktivitet. Derfor kan vi med sikkerhet si at forebygging nytter!

Les mer

 

STORMSKADER

Riktig pleie gjennom skogens livsløp kan hjelpe deg å møte klimautfordringene.

 

Les mer

Forebygging av skogskader

29. juni 2021

Nytt skogbrannfarevarsel

Meteorologisk institutt har lansert en ny skogbrannfareindeks.

01. juni 2021

Skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere

Entreprenører og maskinførere kan nå ta skogbrannkurs som e-læringskurs

31. mai 2021

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Oppdaterte retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i mai 2021