Forebygging av stormskader og skogbrann

Forventede klimaendringer vil gi skogbruket nye utfordringer. Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren.

Nå er det skogbrannfare
- steder i Norge.

Sist oppdatert: ...
Værdata hentes fra met.no

BESTILL VARSLINGSMATERIELL

Varsling av skogbrannfare

Vi leverer bannere og beachflag til bruk i perioder med stor skogbrannfare.

9 av 10 skogbranner startes av menneskelig aktivitet. La folk som ferdes i skogen få vite at det er fare for brann!

Les mer og bestill

 

STORMSKADER
Riktig pleie gjennom skogens livsløp kan hjelpe deg å møte klimautfordringene.

SKOGBRANN
9 av 10 skogbranner startes av menneskelig aktivitet. Derfor kan vi med sikkerhet si at forebygging nytter!

Forebygging av skogskader

28. mai 2018

Skogbrannforebygging ved skogsdrift

Skogsdrift med maskiner i tørre og varme perioder utgjør en betydelig brannrisiko. Størst risiko er det ved markberedning, men også bruk av kjettinger øker brannfaren betydelig.

12. januar 2015

Stormen Nina

Stormen Nina raste over landet 10.1.15 og har forårsaket skader på skog. Du kan melde skogskade ved å trykke her, sende mail til post@skogbrand.no eller ringe oss på 23 35 65 00.

23. oktober 2014

Aktiv skogbehandling forebygger

Klimaet blir våtere og varmere og gjør skogen mer utsatt for stormskader. I tillegg øker skaderisikoen som følge av trender i dagens skogbehandling. Utelatt ungskogpleie, sene og kraftige tynninger og overholdte bestand gjør skogen mindre stabil når stormene kommer. Aktiv skogbehandling reduserer risikoen for stormskader!