Forebygging av stormskader og skogbrann

Forventede klimaendringer vil gi skogbruket nye utfordringer. Varmere og våtere klima gjør norsk skog mer utsatt for skogbranner på forsommeren og stormskader på høsten og vinteren.

Skogbrand har gode forsikringsordninger når skader inntreffer. I tillegg ser vi behov for økt innsats innen skadeforebyggende arbeid og informasjonsformidling så skognæringen generelt og skogeiere spesielt kan tilpasse sitt skogbruk til framtidige klimautfordringer.

Informasjonsmateriell — ekstra stor skogbrannfare

Materiell utviklet til fri benyttelse for skogeiere, næringsaktører og myndigheter ved stor skogbrannfare. Oppslag, banner og beachflag settes opp ved inngangsporter til marka, annonsene kan rykkes inn i lokalaviser eller i andre medier som dekker det aktuelle området.

Materiell som kan bestilles hos andre

 

“Gjest i naturen” er en brosjyre beregnet for barn og ungdom. Fåes ved henvendelse til Det norske Skogselskap 
Skogbrannfare-plakater fåes ved henvendelse til Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap: trykksak@dsb.no