Aktiv skogbehandling forebygger

Skogbrand har det siste året gjennomført et prosjekt som har sett på sammenheng mellom skogbehandling og stormrisiko. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med skogeierorganisasjonene, Fylkesmannen, Landbruksdirektoratet og Skog og landskap. Som resultat av prosjektet er det laget en veileder som er sendt til 20 000 av Skogbrands forsikringskunder.