Anne Halling

Økonomisjef
Regnskap, rapportering, IT, lønn og personal

Telefon: 23 35 65 03

Mobil: 481 19 038

E-post: ah@skogbrand.no