Automatisk deteksjon av storm- og snøskader ved bruk av dronebilder og algoritmer

De siste års skadehendelser og ny teknologi gir muligheter for mange spennende prosjekter

Automatisk deteksjon av snøskader
Kan algoritmer automatisk finne trær med snøskader på dronebilder ved hjelp av maskinlæring?

Prosjektet er en del av Smartforest og ble satt i gang etter de store skadehendelsene på Østlandet vinteren 2020/2021. Våren 2021 fikk flere av våre taksatorer utdelt droner som ble brukt i forbindelse med takstoppdrag på snøskader. Etter at skadene var taksert ble skadefeltene kartlagt med droner og bildene ble delt med NIBIO. Bildene av snøskadene ble brukt til å trene opp modeller (algoritmer) som automatisk kan kjenne igjen trær med snøskader. En spesifikk flyplan måtte benyttes for at bildene kunne brukes til å trene modellene. Taksatorene med drone hadde også mye nytte av denne under selve takstoppdraget, for å få oversikt over skadefeltet.

Bilde: Deler av takstkorpset får opplæring i bruk av droner våren 2021

Modellen skiller på friske trær, døde trær og trær med snøbrekk. Studien virker veldig lovende med 76% presisjon på deteksjon av trær med snøbrekk.

 

Figur fra: Stefano Puliti, Rasmus Astrup, Automatic detection of snow breakage at single tree level using YOLOv5 applied to UAV imagery, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Volume 112,2022,102946, ISSN 1569-8432,

Les hele studien her: Automatic detection of snow breakage at single tree level using YOLOv5 applied to UAV imagery

Algoritmene kan bli et nyttig hjelpemiddel til store skadehendelser i fremtiden, men er foreløpig ingen erstatning til manuell takst av snøskader for Skogbrand.

Stormskader

At deler av takstapparatet allerede hadde erfaring ved bruk av droner allerede før stormen 19.11.21, var til god hjelp for effektiv taksering etter en så stor skadehendelse. Det ble også benyttet eksterne ressurser til dronekartlegging, og vi fikk testet ut taksering ved bruk av dronebilder.

Etter stormen 19.11.21 med påfølgende stormer i samme område januar 2022 hadde vi derfor store mengder bilder av stormskadd skog, og et tilsvarende prosjekt på stormskader ble satt i gang. I løpet av våren 2023 kan man trolig si mer om presisjonen for denne modellen, men foreløpig viser også denne svært lovende resultater.

Modellene kan også bli svært nyttig for en totaloversikt etter en større skadehendelse, ved å bruke modellen på flybilder.

Sist oppdatert 13.04.23