utskriftsvennlig versjon med kommunevis oversikt over skadet volum og areal i tabellform