Kommunevis oversikt over skadet volum og areal i tabellform