Produktinformasjon - IPID

IPID (Insurance Product Information Document) er et forenklet og standardisert informasjonsdokument.

IPID-dokumentet er standardiserte produktark som inneholder kortfattet og relevant informasjon om forsikringen, og gir en enkel oversikt over hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker.

Under finner du alle IPID-dokumenter for våre forsikringer: