Veiansvar pluss

Veiansvar pluss var et tidligere produkt som nå er avviklet. Har du forsikring hos oss, men ikke hatt fornyelse av avtalen enda gjelder denne siden for deg

Veiansvar pluss var et tilleggsprodukt til Ansvarsforsikring skogsbilvei som også inkluderte tømmerlunner. Etter vi oppdaterte vår forsikring av skog 1. november 2023 ble skogansvar inkludert i pakken Skogforsikring. Har du fornyet avtalen din på forsikring av skog etter 1. november og har pakken Skogforsikring eller God Start er både veier og tømmerlunner inkludert der. Ansvarforsikring skogsbilvei tilbys nå kun til veilag/veiforeninger.

Endringer vi har gjort på våre produkter gjelder fra fornyelse av avtalen.

Dersom du ikke har hatt fornyelse på din forsikring av skog og dermed ikke fått dekningen skogansvar ennå, men har hatt fornyelse av Ansvarsforsikring skogsbilvei, kan du ta kontakt med kundeservice for å få Skogforsikring med skogansvar.

Kontakt kundeservice via Min side.

Vilkår for deg som ikke har fornyet avtalen etter 1. november 2023:

DEKNING VEIANSVAR PLUSS

Veiansvar pluss inneholder i tillegg til veiansvar, rettshjelp og ansvarsforsikring for tømmerlunner.

 

Forsikringssummer og egenandel

Skogbrand erstatter inntil kr 10.000.000 for ansvarsskader, med en egenandel på kr 10.000. Eventuelle krav skal håndteres av Skogbrand.

Rettshjelpsforsikringen erstatter 80% av godkjente utgifter, begrenset oppad til kr 100.000, med en egenandel på kr 4.000

Mottar du et krav om erstatning, eller blir en del av en tvist, ta umiddelbart kontakt med Skogbrand for avklaring av videre fremdrift.

Tilbake til Ansvarsforsikring for skogsbilvei