Stormene i fjor høst

Skogbrand mottok 840 skademeldinger etter stormene i fjor. I tillegg til stormene Hilde og Ivar ble det meldt om skader fra ytterligere fire stormer. Det ble skader på skog i 16 fylker og Trøndelag ble hardest rammet.  

Taksert skadeareal var totalt 13 504 dekar. Det ble utbetalt erstatning for om lag 200 000m3 vindfelt virke, og samlet skadeutbetaling var 20 millioner kroner. Totalt skadet volum er anslått til 500 000 m3, og samlede skader for skogbruket utgjorde trolig mer enn 50 millioner kroner.