Kunngjøring til medlemsvalg

Medlemsvalg 2018

Medlemsmøte for 2018 for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes  13.02.2018 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Rådhusgaten 23b, OSLO.

Medlemsmøte skal velge 21 medlemmer og 4 varamedlemmer til generalforsamlingen i Skogbrand Forsikring. Generalforsamlingen skal avspeile medlemsstrukturen og ha en høvelig distriktsfordeling

Valgperioden er tre år, men 1/3 av medlemmene skal likevel tre ut hvert år.

Ethvert medlem av selskapet kan stemme ved valget og er valgbare. Medlem i selskapet er enhver direkte forsikringstager med en aktiv forsikring på valgdagen. Det er ikke anledning til å delta på medlemsmøte ved fullmektig.

Valget forberedes av en valgkomite. Valgkomiteens innstilling vil foreligge senest to uker før valget og blir publisert på selskapets hjemmeside. Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 23.01.2018. Det åpnes ikke for å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

For å kunne delta på medlemsmøte må påmelding være mottatt av selskapet innen 08.02.2018 kl. 09.00. Påmeldingen og forslag til kandidater sendes til post@skogbrand.no .

 

Skogbrand Forsikring

Olav Veum

Generalforsamlingens leder