Mindre skogskader enn fryktet

Omfanget av både skogbranner og klimaskader ble lavere enn fryktet i 2019. Dermed unngår skogeierne at prisen på forsikringen øker.

Den norske skogen klarte seg bra gjennom 2019, med lite klimaskader og langt færre branner enn året før. (Foto: Jørgen Nordby/Skogbrand)

– Skadebildet for året vi har lagt bak oss ble langt bedre enn det var grunn til å frykte. For første gang på fem år kan vi derfor la prisen på skogforsikring bli stående urørt, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand.
Selskapet forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer, og jobber aktivt med forebygging av brann og skader.
– Etter en stygg skogbrannsommer i forfjor, var vi urolige for hva 2019 ville bringe. Men brannvesenet holdt høy beredskap, samtidig som skogeierne og skogsentreprenørene gjorde en stor innsats for å unngå brann. Dermed unngikk vi en reprise på 2018.

Gir ros til turfolket

Flugstad mener at også turfolk fortjener ros for at antall skogbranner ble kraftig redusert.
– Ni av ti skogbranner startes av menneskelig aktivitet, ofte fordi folk som ferdes i naturen ikke er forsiktige nok. Når antallet siste år ble redusert fra rekordhøye 2000 til om lag 260, er det åpenbart at også turgåerne har vist ansvar, sier han.
Også innmeldte skader knyttet til storm, uvær og klimaendringer viste en moderat utvikling i fjor.
– Slike skader vil variere mye fra år til år, og på lengre sikt vil vi nok se en økning. Samtidig får vi glede oss over at den norske skogen generelt sett kom seg godt igjennom 2019, med få og små skader og uten store, negative hendelser.

Økende risiko

Å forsikre skogen mot brann og uværsskader koster om lag én krone per dekar. Vanligvis skjer det en indeksregulering årlig.
– Som et gjensidig selskap, der kundene også er medeiere, er det naturlig for oss å gi noe tilbake når det går bra, så vi er svært glade for å kunne hoppe over årets prisøkning, sier Per Asbjørn Flugstad.
Han understreker imidlertid at risikoen har økt innen skogforsikring, først og fremst som følge av klimautfordringer.
– I Sverige ser vi for eksempel at skadebildet for tiden er mer negativt, og at skogeierne har fått en betydelig prisøkning på forsikring. En slik utvikling kan ikke utelukkes hos oss heller, men Skogbrand som selskap har heldigvis en solid kapitalbase og er godt rigget for krevende perioder.