Næringsforsikring

Skogbrand tilbyr forsikring til næring og bedrifter i skogbruket. Vi kjenner bedre til forholdene i skogen enn andre forsikringsselskap, og gir deg riktigere pris.

Bygninger og eiendeler

Forsikring av bygninger og eiendeler ivaretar eiernes økonomiske interesser ved skade på bygninger eller inventar og løsøre.
Forsikringen kan for eksempel dekke:

 • Utgifter til riving og rydding
 • Skader på bygg forårsaket av tyveri, brann, vann eller naturkrefter
 • Offentlige påbud
 • Skader på innredning
 • Rekonstruksjon av arkiver
 • Prisstigning i perioder med påbygging eller reparasjon

Motor

Motorvogner, traktorer, arbeidsmaskiner og næringskjøretøy kan forsikres gjennom oss. Det er en fleksibel motorvogn-forsikring for bedrifter, hvor du kan få hjelp av våre rådgivere til å få dekningen du behøver.

 • Helkasko
 • Delkasko
 • Ansvarsforsikring

Person- og yrkesskade

Hvis du har ansatte i skogbruket, tilbyr vi person- og yrkesskadeforsikring. Dette er du lovpålagt å ha, og verner om dine interesser ved ulykker og dødsfall på jobben. Eksempler på dekning:

 • Behandlingsutgifter
 • Tap av inntekt eller fremtidig inntekt
 • Skadeerstatning
 • Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Ansvarsforsikringer

Ansvarsforsikring beskytter bedriften eller bedriftens styre ved erstatningsansvar, for eksempel ved skade på tredjeperson eller gjenstander på grunn av uaktsomhet, skade eller mangler.

 • Produktansvar: Om dine produkter volder skade på personer eller ting
 • Bedriftsansvar: Om bedriften eller arbeidssteder er ansvarlig for skader på personer eller ting
 • Styreansvar: Rettslig erstatningsansvar et styremedlem kan pådra seg

Helseforsikring

Vi tilbyr også helseforsikring til deg og dine ansatte, som gjelder hele døgnet, også utenfor arbeidstid.

 • Somatiske (fysiske) sykdommer
 • Fysioterapi og kiropraktor ved henvisning fra lege
 • Behandlinger og operasjoner ved henvisning fra spesialist
 • Rehabilitering

Kontakt oss for tilbud

Vi tar uforpliktende kontakt med deg per epost eller telefon for å finne ut hva du behøver.