Nytt skogbrannfarevarsel

Meteorologisk institutt har lansert en ny skogbrannfareindeks.

Skogbrannfareindeksen har lenge vært et nyttig hjelpemiddel for å vurdere skogbrannfaren. Den gamle skogbrannfareindeksen varslet skogbrannfare for 100 steder i landet, og det var derfor en betydelig risiko for store lokale forskjeller. Den nye skogbrannfareindeksen dekker hele landet, og fremstilles på kart, istedenfor spesifikke steder.

Skogbrannfareindeksen fremstilles på tre kart, og viser skogbrannfaren for i dag, i morgen og om to dager.

Dagens indeks er også basert på mange flere målestasjoner enn den gamle indeksen. Skogbrannfareindeksen beregnes ut fra temperatur, luftfuktighet, nedbør, vind og snø. Modellen er basert på den kanadiske Fire Weather Index (FWI), men er tilpasset til norske forhold. Denne modellen brukes også i Sverige og er en av de mest brukte internasjonalt.

Du finner den nye skogbrannfareindeksen her: https://skogbrannfare.met.no/