Oppdateringer rundt skadesituasjon

Vi har kommet bedre i gang enn først forventet med taksering etter stormen 19.11.21 på grunn av lite snø i flere av skadeområdene. Behandlingstiden er fortsatt vesentlig lengre enn normalt, og vi forventer flere skademeldinger etter ekstremværet Gyda og de andre januarstormene.

Har du stormskader på din eiendom?

Meld skaden!
Du kan enkelt melde skade ved å logge inn på Min Side.

Oppdaget flere skadefelt etter stormen 19.11.21?
Dersom du har oppdaget flere skadefelt fra stormen 19.11 skal du ikke opprette ny skademelding, men legge til ny informasjon på skademeldingen som allerede ligger inne. Dette kan du gjøre ved å “legg til melding” på skademeldingen det gjelder på Min Side.

Dersom skaden allerede er taksert, vil vi gjenåpne saken.

Skade fra både november og januar?
Dersom du har fått ny skade på din eiendom etter januarstormene skal du melde ny skade.

Ny skadedato= ny skademelding.

Vent med avvirkning til etter at skaden er taksert!
Erstatningen kan bortfalle dersom det blir gjort tiltak i skadefeltet før Skogbrand har besiktiget skaden.

Har du avtalt avvirkning i nærmeste fremtid, eller skal begynne oppryddning selv?
Gi oss beskjed om forventet oppstart, så vil vi forsøke å prioritere takstressurser.

Slike skadehenvendelser kan sendes til skade@skogbrand.no

Obs: rydding i stormfelt skog er svært risikabelt og bør overlates til profesjonelle.

Skaden er taksert, hva nå?
Erstatningen blir utbetalt til kontonummer du oppga da du registrerte skaden.
Du finner grunnlag for erstatningsoppgjøret på Min Side, og epost/post så fort dette er klart.

På grunn av svært mange skademeldinger tar det tid å sluttføre erstatningsoppgjøret.

Stormen 19.november 2021

Med en vindstyrke opp mot 45 m/s. raserte stormen 19.11.21 store skogverdier i 41 kommuner. Stormen rammet i hovedsak områder fra Lillehammer og Øyer i nord og syd-vestover gjennom Viken mot Telemark.

Forsikringsdekningen for stormskader i kommunene varierer fra 20-73% av det produktive skogarealet, med et snitt på ca. 60%.

Status pr. 28 januar

  • 897 skademeldinger er registrert etter stormen.
  • 503 skader er taksert.
  • Det er til nå taksert skader for kr 50 millioner.
  • Gjennomsnittlig skadefelt så langt er 68 dekar.

Foreløpig estimerte tall

  • Trolig vil det bli rundt 1000 skader totalt.
  • Samlede erstatninger er så langt estimert til 80-100 mill. kr. I tillegg kommer skader på skog som ikke er forsikret.
  • Et foreløpig anslag for samlede skader er 1,9 mill. m3, hvor skader i forsikret skog utgjør ca. 1,1 mill. m3 eller ca. 60% av totalt skadet skog.

 

Januarstormene

37 skader er så langt innmeldt etter ekstremværet Gyda og de andre januarstormene. Flere av skademeldingene kommer fra samme områder som etter stormen 19.11, men også nye områder er berørt. Mange av skademeldingene etter januarstormene kommer fra Midt-Norge.

Taksering

Det vil takseres løpende så lenge snøforholdene gjør det mulig. Hovedtyngden av taksering og opprydning vil gjennomføres fra mars/april og fram mot sommeren, avhengig av snøforhold. Vi prioriterer taksering av skader hvor det er planlagt stormdrifter i nærmeste fremtid. I tillegg til manuell taksering vil det benyttes drone- og satellittbilder som støtte for takst.

Vi minner alle våre kunder om at skaden må takseres før oppryddning settes i gang.