Når du overtar skog som er forsikret i Skogbrand

Skogforsikring følger skogeiendommens gårds- og bruksnummer. Hvis du overtar, arver eller kjøper skog som allerede er forsikret i Skogbrand, kan du automatisk fortsatt være forsikret. 

Frem til 2005 tegnet og oppgraderte Skogbrand avtaler med ungskogforsikring. Fra 2005 ble ungskogforsikringen omdøpt til en grunnforsikring eller grunnforsikringsfond, og kundene fikk forsikring med branndekning for hele skogen.

«All framtidsforsikringen» er ikke lenger en løpende forsikringsordning, men gir kun en årlig avkastning som kan benyttes ved betaling av dagens forsikring.

Dette fradraget kan gi forskjellig dekningsgrad, noen eiendommer må innbetale en tilleggspremie for å få full dekning, andre vil være fult dekket gjennom tidligere engangsinnbetalinger.

Har du overtatt skog etter 1.november 2023, får du produktet God start, dersom din skogeiendom er under 5000 dekar. Ved eiendomsoverdragelse på eiendommer over 5000 dekar blir du satt til produktet Skogforsikring.

For å endre en forsikringsavtale som følger skogeiendommen din, må forsikringen stå i riktig navn. Du kan da betjene hele kundeforholdet ditt selv på Min Side, motta faktura på e-post, endre dekning osv. Ta kontakt med oss for å flytte forsikringen til ditt navn.