Forebygging skogbrann

9 av 10 skogbranner startes av menneskelig aktivitet. Derfor kan vi med sikkerhet si at forebygging nytter.

I skogstrøkene på Østlandet vil det på grunn av klimaendringene kunne bli en fordobling i antall dager med stor skogbrannfare frem mot 2100 (figur nedenfor). Samtidig vet vi at 9 av 10 skogbranner startes av menneskelig aktivitet. Mange skogbranner starter fordi brukere av skogen ikke er forsiktige under perioder med høy skogbrannfare. Skogsdrift under disse periodene utgjør også en fare. Frolandsbrannen i 2008 ble startet av en hogstmaskin, og resultatet ble Norges største skogbrann hvor 20 000 daa skog gikk tapt.

Antall dager med skogbrannfare bilde

Skogbrand har listet opp noen enkle tiltak du som skogeier kan gjøre for å minske risikoen for at din skog skal bli rammet av skogbrann.

Konkrete tips til forebygging av skogbrann

 1. Skogbrannplakater

  Skogeier bør informere brukere av skogen om bålforbudsperioden 15. april – 15. september ved å henge opp skogbrannplakater. Skogbrannplakaten er et kjent element for mange som ferdes i naturen, den har i mange tiår minnet folk på bålforbudet. Det anbefales å sette opp ved innfallsporter og ved brukte bålplasser. Tiltaket er enkelt og virkningsfullt.

   

 2. Ekstra stor skogbrannfare materiell

  Det er viktig å øke fokus på skogbrannfare i perioder med ekstra høy faregrad. Yr.no utarbeider et skogbrannvarsel hver dag under skogbrannsesongen. Tiltak bør iverksettes ved faregrad 40. Skogbrand har utviklet materiell som enkelt kan utplasseres i skogen, gjerne ved innfallsporter hvor mye folk ferdes. Materiellet skaper økt oppmerksomhet, derfor viktig at dette kun brukes i perioder med økt fare.
  Her kan du laste ned materiell.

 3. Forebygging ved skogsdrift

  Skogsdrift i perioder med høy skogbrannfare er risikofylt. Frolandsbrannen hvor 20 000 daa. skog gikk tapt var forårsaket av hogstmaskiner i arbeid under høy skogbrannfare. Derfor initierte Skogbrand i 2016 et prosjekt for å sette i gang forebyggende tiltak. Et tiltak ble å utstyre skogsentreprenører med beredskapspakke som gjør det mulig å slukke mindre branner. For skogeier som har drift i perioder med høy skogbrannfare er det verdt å undersøke om entreprenøren følger ISO14001-systemet, her reguleres flere hensyn for drift under slike perioder. Entreprenørene gjør da enkle tiltak som senker risikoen blant annet kjøring uten belter, ungå drift på grunnlendt mark og ikke kjøre over eldre hogstfelt med mye hogstavfall.