Skattefritt venteverditap

Erstatning på skader på ungskog er ikke skattepliktig. Skattefri andel utarbeides etter egne satser og skattefritt beløp blir spesifisert i erstatningsoppgjøret.

Skattefri andel er beregnet som en prosentsats av erstatningstabellen, en for brann og en for andre skader. Prosentsatsene kan ses i tabellene nedenfor

Skattefri andel av erstatningen for brannskader:

Alder (år)Bonitet 26Bonitet 23Bonitet 20Bonitet 17Bonitet 14Bonitet 11Bonitet 8
1-10100 %100 %100 %100 %100 %100 %100%
11-20100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %
21-3077 %85 %93 %100 %100 %100 %100 %
31-4059 %64 %69 %79 %91 %100 %100 %
41-5017 %32 %47 %55 %71 %85 %100 %
51-600 %9 %18 %29 %54 %68 %79 %
61-700 %0 %9 %30 %55 %68 %
71-800 %15 %33 %53 %
81-900 %20 %27 %
91-1000 %15%
101-1100 %
111-120

Skattefri andel av erstatningen for skader fra storm, snø og smågnagere:

Alder (år)Bonitet 26Bonitet 23Bonitet 20Bonitet 17Bonitet 14Bonitet 11Bonitet 8
1-10100 %100 %100 %100 %100 %100 %100%
11-20100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %
21-3083 %89 %95 %100 %100 %100 %100 %
31-4067 %71 %76 %84 %93 %100 %100 %
41-5025 %40 %56 %64 %78 %89 %100 %
51-600 %13 %24 %37 %62 %75 %84 %
61-700 %0 %13 %37 %63 %75 %
71-800 %20 %42 %61 %
81-900 %26 %35 %
91-1000 %20 %
101-1100 %
111-120

Se erstattningstabellene her