Skogbranndagen 22. mai

Årets Skogbranndag ble holdt 22. mai ved Sognsvann i Oslo. Temaet for dagen var skogbrannforebygging, og arrangementet var lagt opp som en aktivitetsdag for barnefamilier. Det flotte vårværet skapte stor skogbrannfare flere steder i Sør-Norge, og gjorde temaet høyaktuelt.

På morgenen rigget vi stander i lett yr og lavt skydekke. Likevel trosset nærmere 8000 småbarnsfamilier ruskværet og møtte opp til plankehyttebygging, natursti, ansiktsmaling og mange andre aktiviteter. Barn ble utnevnt til skogens brannvoktere, fikk prøve brannslukking og mye spennende utstyr fra Oslo brann- og redningsetat og Sivilforsvaret. Tåken var så lav at den store attraksjonen skogbrannhelikopteret dessverre ikke fikk tillatelse til å fly. Likevel har tilbakemeldingene fra besøkende vært meget positive.

I år fikk vi besøk av  landbruks – og matminister Jon Georg Dale og statssekretær i Justisdepartementet Gjermund Hagesæter, begge var fornøyde med arrangementet og temaet. Skogbranndagen er et bredt samarbeid mellom organisasjoner i skognæringen, beredskapsaktører og myndigheter. Skogbrand Forsikring koordinerer prosjektet. Les mer om kampanjen på skogensbrannvoktere.no og besøk oss gjerne på Facebook.

20160522_knutwe_0434

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsen