Skogbrannforebygging ved skogsdrift

Beredskapspakke fra Skogbrand

Frolandsbrannen i 2008 og brannen i Vestmänland i Midt-Sverige i 2014 ble begge startet av skogsmaskiner. I Frolandsbrannen ble 20 000 daa skog og flere hytter ødelagt. Brannen i Västmanland raserte 140 000 daa skog og 25 bygninger.

Skogbruket er en viktig næring både regionalt og nasjonalt. Det er viktig å unngå driftsstans som begrenser aktivitet og leveringsmuligheter. Forebyggende tiltak må gjennomføres for å redusere skogbrannfare og sikre drift også i tørre perioder.

Et samarbeidsprosjekt mellom skogaktører, entreprenører og Skogbrand Forsikring resulterte høsten 2016 i rapporten “Skogbrannforebygging ved skogsdrift”. Her anbefales 3 ulike forebyggende tiltak gjennomført:

 1. Implementere skogbrannrisiko og -forebygging i skogaktørenes  ISO 14001-systemer.
  Tiltaket sikrer utarbeidelse av relevante rutiner og oppfølging av skogbrann som et viktig risikoelement. Ved stor skogbrannfare er det aktuelt å tilrettelegge aktivitet ved å:

  • unngå drift på grunnlendt mark og prioriter fuktig granmark
  • ikke kjøre over gamle hogstflater med tørt hogstavfall
  • ta av belter og kjetting
  • vurdere kjøring bare på natt/formiddag
 2. Utstyre skogsentreprenørene med ny beredskapspakke.
  Beredskapspakkene skal gjøre det mulig å slukke mindre branner og vil bestå av følgende:

  • vanndunk på 25 liter fylt med vann og såpe for økt slukkeeffekt
  • vanningskanne med spredehode
  • skogbrannsmekke
  • hakke
 3. Skogbrannkurs for skogsentreprenører.
  Brannvesenet i sentrale skogstrøk arrangerer kveldskurs i forebygging og skogbrannslokking for entreprenører.

  • skogbrannteori
  • skogbrannforebygging
  • slukkemetoder

De forebyggende tiltakene vil implementeres i løpet av 2017 og 2018. De første 650 beredskapspakkene vil distribueres skogsentreprenørene via sertifiserte skogaktører i mai og juni 2017. Pakkene sponses av Skogbrand Forsikring. Skogbrannkurs vil også være tilgjengelig i løpet av skogbrannsesongen 2017.