Skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere

Entreprenører og maskinførere kan nå ta skogbrannkurs som e-læringskurs

Skogsdrift og markberedning i tørre og varme perioder utgjør en betydelig brannrisiko, og skognæringen og entreprenører tar skogbrannfaren på alvor. Siden 2017 har flere brannvesen i samarbeid med Skogbrand arrangert skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere. Over 1000 skogsentreprenører har tatt skogbrannkurs til nå. 

Skogbrand har i samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt utviklet skogbrannkurset for entreprenører og maskinførere som nettkurs. Skogbrannkurset ligger i Skogskolen, som er en felles læringsplattform for e-læring for skogbruket i Norge.   

Mål med kurset er først og fremst at kursdeltager skal unngå å starte en brann. Videre skal kursdeltager være i stand til å slokke mindre branntilløp selv, og bidra ved en større skogbrann eksempelvis ved å etablere branngater. Forebygging og beredskap er i hovedfokus, sammen med risikovurderinger og sikringstiltak. Videre er skogbrannteori er en sentral del som grunnlag for å gjennomføre risikovurderinger i forkant av skogsdrift, under skogsdrift og ved et eventuelt branntilløp.   

Stoffet vil bli presentert for kursdeltageren gjennom tekst og bilder, videoforelesninger, filmer og ulike oppgaver. Til slutt må kursdeltager gjennom en avslutningsoppgave som må bestås for å få utdelt kursbevis. 

Målgruppen for kurset er entreprenører og maskinførere, men kurset vil også være nyttig for andre som har skogen som arbeidsplass.  

Inngang til kurset er på skogskolen.no