Skogen trenger flere brannvarslere!

En skogbrann er voldsom og ødeleggende, og det tar mange år før det kan høstes fra skogen igjen. I skogeiernes eget forsikringsselskap jobber vi hver dag for å trygge norsk skog – vi håper alle som ferdes i skog og mark vil være en brannvarsler.

Du er viktig i kampen mot skogbrann
Vi håper alle som ferdes i skog og mark vil være en brannvarsler. Oppmerksom og våken, en som bruker grill og ild med fornuft og forsiktighet. Respekter bålforbudet fra 15. april til 15. september!

Skogbrann og skogbrannvern

En liten brann kan under spesielle klimatiske forhold utvikle seg til en skogbrann med betydelig ødeleggelser og økonomiske tap som resultat.

Dette kan du gjøre hvis du er førstemann til en skogbrann

  1. Varsle brannvesenet på nødnummer 110 om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet
  2. Begynn slokkingsarbeidet med tilgjengelige ressurser. Brekk eller hogg et lite lauvtre på cirka to meter og fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Dette er et særdeles effektivt redskap hvis den brukes som en feiekost på brennende organisk materiale. Børst/fei flammene tilbake i brannområdet. Ikke slå, det har dårligere effekt og kan til og med gjøre vondt verre. Hagekanner og bøtter kan gjøre god nytte hvis vann er tilgjengelig. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene
  3. Bevar fatningen og fordel tilgjengelige ressurser på hver side av ildens flanker. Treng ilden ned som mot bunnen av en trekant til den er slokket
  4. Sørg for tilstrekkelig etterslokking og vakthold. Ved skogbrann kan det brenne i jordsmonn, trestubber, maurtuer, og annet, og ved litt vind vil ilden raskt flamme opp igjen. Vær derfor særlig oppmerksom om det er meldt om vind eller vindøkning
  5. Skogbrannslokking er farlig arbeid. Vis største forsiktighet og kom deg ut av området før flammene omringer deg. Ta ikke sjanser!

Skogbrannhelikopter
Skogbrannhelikopteret skal kun tilkalles i spesielt kritiske branner. Tilkalling skal skjer ved henvendelse til 110-sentral. Skogbrannhelikopteret tar cirka 3 000 liter i hvert hiv. Det er anledning til å benytte helikopteret til utflyging av materiell og mannskaper. Statens skogbrannhelikopter er i beredskap fra sin base på Torp flyplass ved Sandefjord fra 15. april til 15. august.

Frolandsbrannen
Frolandsbrannen startet 9. juni i Mykland i Froland kommune. Brannen var Norges største etter andre verdenskrig og ca 20 000 da produktiv skog ble ødelagt. I tillegg gikk 15 hytter tapt og anslag for totaltap etter brannen var ca 60 mill kr.

Skogbrannvarsel på yr.no
Meteorologisk institutt beregner skogbrannfare for rundt 100 steder over hele landet og legger dette ut på yr.no. Det er tre meteorologiske elementer som inngår i beregningen: nedbør, lufttemperatur og luftfuktighet. Pass særlig på dersom det er varslet stor eller meget stor skogbrannfare (større enn 40 på en skala fra 0-100).
Se skogbrannvarsel på yr.no her

Mer informasjon
Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om skogbrann og forebyggende tiltak.

Skogbrann og skogbrannvern på dsb.no

Brosjyre “Det skjer ikke oss” (PDF)

Artikkel “Brann og sikkerhet” (PDF)