Skogsentreprenørene tar skogbrannfare på alvor

Konkrete forebyggende tiltak ved skogsdrift skal sikre drift i perioder med høy skogbrannfare. Tall fra fjorårets brannsommer viser en tydelig effekt.

Sesongens første skogbrannkurs for entreprenører arrangeres denne uken i Hokksund, Hallingdal og Sørum. Entreprenørene tar ansvar ved å stille på kurs, ha beredskapspakker på maskinene og tilrettelegge drifter for å redusere brannfaren. Tiltakene er et resultat av et tett samarbeid mellom skogorganisasjonene, maskinentreprenørene, brannvesenet og Skogbrand.

Skogbrannsesongen 2018 var av det ekstreme slaget med over 2000 registrerte skogbranner hvor kun tre av disse ble startet ved skogsdrift. Dette viser at tiltakene har effekt og at forebyggende arbeid nytter.

Etter denne ukens kurs vil nærmere 800 entreprenører ha gjennomført skogbrannkurs og nærmere 1250 beredskapspakker er delt ut i Sør-Norge. Målet med tiltakene er å sikre kontinuerlig skogsdrift i perioder med høy skogbrannfare.