Valgkomiteens innstilling

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i Skogbrand.

Navn Varamedlem Andre verv Valgt for Innstilt for
Ole Semming Wiig På valg 2019-2022
Fredrik Haug På valg 2019-2022
Jens Christian Delphin På valg 2019-2022
Anne Mæhlum På valg 2019-2022
Erik Lagethon På valg 2019-2022
Lars Johan Skjeggedal På valg 2019-2022
Anders Børstad Nestleder På valg 2019-2022
Egil Magnar Stubsjøen 2017-2019
Marit Hougsrud 2017-2019
Gudbrand Gulsvik Leder 2017-2019
Ingrid Knotten Haugberg 2017-2019
Gunn Haga Brekka 2017-2019
Ingunn Kjelstad 2017-2019
Torun Heringstad 2018-2021
Olav Breivik 2018-2021
Bjørn Sorteberg 2018-2021
Thor Wraa 2018-2021
Anna Ceselie Brustad Moe 2018-2021
Åse Egeland 2018-2020
Ingeborg Anker-Rasch 2018-2021
Bengt Drageset 2018-2021
Hans Olsen Rustand Valgbar
Tor Ludvig Bøgseth 2014 2018 2019
Haaken Wilhelm Mathiesen 2015 2018 2019
Tor Peder Lohne 2015 2018 2019
Ann-Mari Skinne 2016 2018 2019