Valgkomiteens innstilling

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i Skogbrand 2022.

Navn Varamedlem Medlem Andre verv Valgt for
Egil Magnar Stubsjøen 2014 Nestleder 2020-2022
Ellef Grimsrud 2020 2020-2022
Gudbrand Gulsvik 2017 Leder 2020-2022
Ingrid Knotten Haugberg 2011 2020-2022
Gunn Haga Brekka 2017 2020-2022
Ingunn Kjelstad 2011 2020-2022
Åse Egeland 2018 2020-2022
Ole Th. Holth 2021 2021-2023
Olav Breivik 2015 2021-2023
Haaken W. Mathiesen 2021 2021-2023
Tor Peder Lohne 2021 2021-2023
Anna Ceselie Brustad Moe 2012 2021-2023
Ingeborg Anker-Rasch 2018 2021-2023
Bengt Drageset 2018 2021-2023
Ole Semming Wiig 2016 2022-2024
Lars Ligarden 2022 2022-2024
Yngve Holth 2022 2022-2024
Anne Mæhlum 2016 2022-2024
Simon Thorsdal 2022 2022-2024
Lars Johan Skjeggedal 2016 2022-2024
Per Odd Rygg 2020 2022-2024
Hans Olsen Rustand Valgbar
Varamedlem
Tor Ludvig Bøgseth 2014
Karen Anna Ulvig Kiær 2020
Arnfinn Haave 2020
Inger Helene Smågård 2020

Se også Kunngjøring til medlemsvalg, med informasjon om valgmøte.