Forebygging av skogbrann

Mange skogeiere er bekymret for skogen sin i skogbrannsesongen. Forebygging og god beredskap er viktig. Vi lærer deg gjerne hva du kan gjøre for å forebygge. Noe av det viktigste du kan gjøre, er noe så enkelt som å tenke over detaljer ved eiendommen din!

Illustrasjon?

Gjør andre oppmerksom på skogbrannfare

Meteorologisk institutt beregner fare for skogbrann. Denne skogbrannfareindeksen er et nyttig hjelpemiddel for å vurdere skogbrannfaren, men vær oppmerksom på at det likevel kan være noe lokale forskjeller. Sjekk også ut farevarsel på Yr.

Skogbrannplakater

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. For å varsle brukere av skogen om det generelle bålforbudet i perioden 15. april til 15. september, kan du henge opp skogbrannplakater. Skogbrannplakaten er et kjent element for mange som ferdes i naturen, og har i mange tiår minnet folk på bålforbudet. Det anbefales å sette dem opp der mange ferdes som innfallsporter til skogen, parkeringsplasser, stikryss og bålplasser.

Du kan bestille, eller skrive ut skogbrannplakaten selv, fra DSBs nettsider.

Ekstra stor skogbrannfare

Er det ekstra stor skogbrannfare bør du vurdere å sette opp materiell for å skape ekstra oppmerksomhet rundt dette.

Vi har egne plakater for perioder med ekstra høy skogbrannfare du kan skrive ut selv ved å laste ned her:

Ønsker du en enda tydeligere varsling, kan du bestille varslingsmateriell som beachflagg og bannere her.

Materialet for ekstra stor skogbrannfare skaper økt oppmerksomhet, og bør derfor kun brukes i perioder med økt fare.

Vær forberedt og legg til rette for rask og presis varsling

Dersom det skulle oppstå en brann, er rask og presis varsling viktig. For å være i beredskap bør du tenke over hva du ville sagt til brannvesenet både når du ringer, og når brannvesenet ankommer stedet. Her er noen spørsmål du kan stille deg selv:

 • Har du koordinater?
 • Hvor kan brannvesenet komme seg frem?
 • Hvor finnes det vannkilder på eiendommen din?
 • Finnes det naturlige brannhinder, som vann, jorder, myrer etc?
 • Hvordan er skogforhold, terreng og topografi?
 • Har du tilgang på gode kart over området?
 • Kan du bidra med noe? Slokkemateriell, personer, eller kanskje frakt av utstyr?

Dersom du kan bidra med god informasjon til brannvesenet, kan de raskere få kontroll på brannen. Din lokalkunnskap er verdifull for brannvesenets planlegging.

App som viser nødsentralen hvor du er

Et tips for deg som har smarttelefon er å laste ned appen hjelp 113, utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Den sender nøyaktig posisjon til nødsentralen om du ringer 110, 112 eller 113 fra appen.

Nødplakat med koordinater

For å ha informasjonen nødsentralen trenger for å finne fram lett tilgjengelig, både for deg selv og brukere av skogen, kan du lage deg en nødplakat. Den viser nøyaktig posisjon for det aktuelle stedet, og må plasseres på posisjonen plakaten viser. Har du en større eiendom kan du lage flere plakater for ulike posisjoner på eiendommen. Plasser nødplakat godt synlig hjemme, på hytta, og på steder det ferdes mye folk, som koier, bålplasser, infotavler, stikryss etc.

Både Kartverket og Norsk Luftambulanse tilbyr gratis løsninger på sine nettsider som du enkelt kan skrive ut selv.

Veier og vedlikehold

Godt vedlikeholdte veier sikrer at brannvesenet kommer frem, dersom uhellet først er ute!

Forebygging ved skogsdrift og skjøtsel i skogen

Skogsdrift i perioder med høy skogbrannfare er risikofylt. Frolandsbrannen hvor 20 000 dekar skog gikk tapt, var forårsaket av skogsmaskiner i arbeid under stor skogbrannfare. Som følge av klimaendringer og økende skogbrannfare, initierte Skogbrand i 2016 et prosjekt for å sette i gang forebyggende tiltak. Dette har resultert nasjonale retningslinjer for skogsdrift, beredskapspakker til skogsmaskinene, og skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere. De siste årene har vist at gode forebyggende tiltak gjør det mulig å opprettholde aktivitet i skogen også i perioder med høy skogbrannfare.

Beredskapspakke

Med riktig utstyr tilgjengelig kan skogsentreprenører i mange tilfeller slokke mindre branntilløp før de utvikler seg til store skogbranner.

Beredskapspakken består av skogbrannstryker, vanndunk på 25 liter, vannkanne med spredehode og spade/hakke.

Beredskapspakken kan være nyttig for deg som skogeier også, spesielt om du gjennomfører aktivitet i skogen selv.

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

For å sikre at drift og skjøtsel i skogen kan drives på en forsvarlig måte, selv om skogbrannfaren er stor er det utviklet retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med flere brannvesen, skogeierorganisasjoner, Maskinentreprenørenes forbud, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skogbrand.

Har du drift i skogen i perioder med stor skogbrannfare, er det verdt å undersøke om entreprenøren følger retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen.

Retningslinjene kan du lese her:

Skogbrannkurs 

Siden 2017 har flere brannvesen i samarbeid med Skogbrand arrangert skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere. Over 1000 skogsentreprenører har tatt skogbrannkurs til nå. Skogbrand har i samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt nå utviklet dette kurset som nettkurs. Skogbrannkurset ligger i Skogskolen, som er en felles læringsplattform for e-læring for skogbruket i Norge

Målgruppen for kurset er entreprenører og maskinførere, men kurset vil også være nyttig for andre som har skogen som arbeidsplass.  

Inngang til kurset er på skogskolen.no

Hva gjør du om du oppdager en skogbrann?

God beredskap kan hindre at mindre branntilløp utvikler seg til større skogbranner. Lag deg en beredskapsplan i tilfelle brann i din skog.

Varsle

 • Det viktigste er å varsle brannvesenet på telefon 110 så fort som mulig. Oppgi nøyaktig sted, gjerne koordinater og adkomst. Følg instrukser fra brannvesenet.

Slokke

 • Ved små branntilløp bør du prøve å slokke brannen, men dersom brannen er ute av kontroll, bør du heller fokusere på å begrense den.
 • Dersom du ikke har slokkeutstyr tilgjengelig kan du bruke grønne kvister til å stryke over branntilløpet. Det er viktig å ikke slå på flammene, da risikerer du at brannen sprer seg. Forsøk å lede brannen tilbake mot det brente området.

Ta imot brannvesenet og varsle andre

 • Ta imot brannvesenet når de ankommer og bidra med informasjon.
 • Varsle naboer om brannen, og kontakt naboer og andre som kan bidra.