OPPDATERTE PRODUKTER FRA 1. NOVEMBER 2023

Økende global oppvarming og ekstrem nedbør eller tørke, gjør at skogen vil bli mer utsatt for skade. Konsekvensen er økt risiko for skogbrann, stormskader og snøskader. Dette kan føre til store økonomiske tap.

Som skogeiernes forsikringsselskap er det viktig for oss å forstå utfordringene disse klimaendringene representerer, og utvikle bærekraftige og effektive forsikringsløsninger for å beskytte skogressursene og styrke skogbruket.

Derfor endrer vi produktporteføljen vår og tilpasser forsikringene vi tilbyr, slik at vi kan møte utfordringene i en stadig mer ustabilt klima med produkter som er tilpasset fremtidens behov. Vi har også forenklet produktene våre, slik at det skal bli enklere for deg som kunde å velge riktig forsikring.

Her er de tre oppdaterte forsikringspakkene:

God start produkt

Har du forsikring hos oss fra før, blir du overført til oppdaterte produkter fra og med neste avtaleperiode. Du vil få informasjon om hvilket produkt du er overført til i fornyelsesbrevet ditt.

Les om alle våre produkter her

Ofte stilte spørsmål

Noe du lurer på? Kanskje du finner svar her:

Sist oppdatert 01.11.23