Ofte stilte spørsmål

 1. Om produktoppdateringen november 2023

  Hvorfor har dere oppdatert produktene deres?
  Vi har gjort dette for å forenkle produktene våre, men også for å tilpasse oss fremtidige klimaendringer.

  Hva slags forsikringer tilbyr dere fra 1.november 2023?
  Vi tilbyr kun forsikringer som gjelder skog; Skogforsikring (der skader fra brann, storm, snø og smågnagere og skogansvar er inkludert), Brannforsikring, Juletreforsikring og Ansvarforsikring skogsbilvei. For nye kunder med under 5000 daa skog, tilbyr vi God Start. Du kan lese mer om de oppdaterte produktene her, eller kontakte oss for mer informasjon.

  Hva blir annerledes i forsikringen min nå, etter at dere oppdaterte produktene?
  Dette kommer an på hva slags forsikring du hadde før. I fornyelsesbrevet ditt står det forklart hva dette betyr for deg. Dette vil du motta i forkant av neste avtaleperiode.

  Kan jeg beholde mitt gamle forsikringsprodukt/pakke?
  Nei, fra og med 1.november 2023 tilbyr vi ikke lenger de gamle produktene for forsikring av skog.

  Hvorfor har jeg ikke fått nye produkter enda?
  Forsikringsavtalene våre er ettårige avtaler, det betyr at de fornyes en gang i året. Det kommer derfor an på når på året du har fornyelse. Vi lanserer de nye produktene 1. november 2023, og du får oppdaterte produkter når forsikringsavtalen din skal fornyes etter dette.

  Trenger jeg ansvarsforsikring for skogsbilvei nå som jeg får skogansvar inkludert i pakken Skogforsikring?
  Det kommer an på eierforhold på veien;

  • Hvis det er bare du som eier en vei som går på din skogeiendom, er du dekket av Skogforsikring med skogansvar
  • Om veien eies av et veilag, er det veilaget sammen som må tegne en egen ansvarsforsikring for skogsbilveien.

   

 2. Generelt om forsikring

  Hva betyr (forsikrings)premie?
  En forsikringspremie, ofte forkortet til premie innen forsikringsbransjen, er det samme som forsikringspris. Altså prisen du betaler for å ha en forsikring eller være forsikret. Uttrykket skaper ofte forvirring, da det ikke har noe med dagens ord “premie” å gjøre.

  Hva betyr premiefradrag?
  Et premiefradrag betyr beløpet som trekkes fra forsikringspremien, altså prisen du betaler for å være forsikret. Du kan lese mer om hvorfor mange av kundene våre får premiefradrag her.

  Hva betyr egenandel?
  Egenandel er det beløpet du må betale hvis det skjer en skade. Resten av skaden dekkes av forsikringsselskapet.

  Hvor stor egenandel bør jeg velge?
  Vi anbefaler standard egenandel på 5 000 kr. Hvis du kun er redd for de virkelig store skadene/hendelsene – og er villig til å ta en større økonomisk risiko selv, kan du velge å ha en høyere egenandel mot en lavere pris.

 3. Faktura- og betalingsspørsmål

  Hvor mye koster det å forsikre skogen min?
  Skogforsikring koster i snitt 1,50 kr per daa, men prisen beregnes per daa og varierer med bonitet og hvor i landet skogen din befinner seg. Du finner mer informasjon om priser her.

  Kan jeg betale forsikringen med skogfond?
  Ja, du kan bruke skogfond med skattefordel til å betale skogforsikringen. Les mer om dette her.

  Jeg trenger en kreditnota på fakturaen dere har sendt oss, som ikke lenger skal betales. Kan dere sende det?
  Dessverre, i forsikringsbransjen sendes det ikke ut kreditnota. Men kontakt oss, slik at vi kan bekrefte at avtalen din ikke lenger har noe utestående beløp. Deretter kan du makulere tilsendt faktura.

  Hva er EHF?
  EHF (elektronisk handelsformat) er Norges navn på et felleseuropeisk, elektronisk filformat for forretningsdokumenter (fakturaer, kreditnotaer etc). Formatet er laget for at maskiner skal kunne lese og forstå innholdet i dem. EHF er altså ikke e-post- eller PDF-faktura – det er et eget format for faktura/regning som sendes fra et regnskapssystem til et annet.

  Kan jeg betale via EHF?
  Er du næringskunde eller enkeltpersonforetak med organisasjonsnummer kan du motta faktura på EHF-format fra oss. Logg deg inn på Min Side, og angi betalingsmåte under fanen Faktura. For å kunne motta denne fakturatypen må du være registrert i ELMA, som er adresseregisteret for EHF.  Ta kontakt med din regnskapsfører for å bli registrert i ELMA.

  Jeg har bestilt forsikring, men ikke fått forsikringsbevis, hvorfor ikke?
  Ved bestilling på nett må det godkjennes av oss, det kan derfor ta noe tid før du mottar dokumentene.
  Sjekk søppelpost – ta kontakt med oss hvis du ikke finner den, så hjelper vi deg.

  Jeg har fått forsikringsdokumenter, men ikke faktura
  Har du e-faktura mottar du fakturaen i nettbanken. Fakturaen sendes samtidig som forsikringsdokumentene, men det kan ta 3-4 virkedager før du får det opp i nettbanken din (privatperson) eller før det kommer rett inn i regnskapsprogrammet ditt hvis du har EHF (selskap)

  Jeg finner ikke fakturaen min på Min Side
  Faktura er en av hovedfanene på Min side. Her finner du all informasjon om fakturaen din. På grunn av hvitvaskingsloven må du bekrefte kontaktinformasjon og svare om du er en politisk eksponert person, før du går videre på Min side.

  Kan jeg få avtalegiro fra dere?
  Nei, men du kan få eFaktura. Dette ordner du selv i nettbanken din. Ved å akseptere “Ja takk til alle” i din nettbank vil du motta eFaktura automatisk. Deretter bekrefter du betalingen.

  Kan jeg få faktura tilsendt på e-post?
  Ja! Du kan enten ordne dette selv ved å logge deg på Min Side og endre fakturatype til e-post-faktura, eller kontakte oss så hjelper vi deg.

  Kan jeg få tilsendt fakturakopi?
  Den enkleste måten å få en fakturakopi på, er å logge deg inn på Min side og laste ned herfra.

  Kan jeg betale faktura med Vipps?
  Nei, men de fleste eFakturaer kan godkjennes via Vipps.

  Hvorfor har jeg fått krav både i nettbanken og Vipps?
  eFakturakrav vises også i Vipps, så det er samme faktura.

 4. Min Side

   Jeg kommer ikke inn på Min Side. Hva gjør jeg nå?
  Kontakt oss, så sjekker vi at riktig telefonnummer er registrert.

  Jeg får ikke endret e-postadressen min på Min Side
  Trykk på fanen kontaktinformasjon. Endre e-posten og trykk til slutt på den røde knappen «oppdater kontaktinfo»

  Hvorfor må jeg bekrefte kontaktinformasjon og svare på PEP så ofte?
  Som forsikringsselskap er Skogbrand pliktig etter hvitvaskingsloven til å kjenne identiteten til kundene sine og ha kjennskap til om kunden er en politisk eksponert person. 

 5. Spørsmål om ansvarsforsikring skogsbilvei

  Kan et veilag som henger sammen med veistubber som er private forsikre hele veien i navnet til veilaget?
  Nei. Hvis en skade skjer på en privat veistubb, vil eventuelt et krav rettes mot privat skogeier og ikke veilaget. Veilag og private veier må derfor forsikres hver for seg.

  Kan en skogeier som har ansvarsforsikring skogsbilvei for sin private vei innlemme veilag utenfor egen grunn i denne forsikringsavtalen?
  Nei, men de kan opprette en egen avtale for dette veilaget.

  Jeg ønsker å tegne ansvarsforsikring for skogsbilvei. Er det et krav om at veien må være stengt med bom?
  Nei, det er ikke noe krav om dette.

  Hvis jeg har ansvarsforsikring for skogsbilvei, kan jeg fortsatt komme i ansvar hvis veien er stengt med bom?
  Ja, men en bommet vei vil mest sannsynlig kunne være med på å redusere risikoen mot å havne i ansvar.

  Regnes ferist som bro?
  Nei, det er kun ekstra kostnad for broer over 10 meter.

  Dekkes skader på veien som følge av flom?
  Nei, ansvarsforsikring skogsbilvei er kun en ansvarsforsikring som dekker dersom du som veieier havner i rettslig ansvar. Skader på veien dekkes ikke av denne forsikringen, men du kan få erstatning fra naturskadeordningen, les mer om dette på Landbruksdirektoratets sider

 6. Melde skade og etter skaden har skjedd

  Hvordan melder jeg skade?
  Du kan enten melde skade på Min Side, eller på telefon 23 35 65 00 på hverdager mellom klokken 09.00 – 14.00. Du kan også melde skade ved å sende en e-post til skade@skogbrand.no

  Når skal jeg melde skade?
  Med en gang du oppdager den. Senest innen et år etter skaden inntraff. Meld skade her

  Kan jeg begynne å rydde skogen rett etter en skade?
  Nei, erstatning kan bortfalle hvis det blir gjort tiltak i skadefeltet før vi har taksert skaden.

  Hvordan takseres skader på skog?
  Etter at du har meldt en skade, blir du kontaktet av en takstmann. Dette tar vanligvis et par dager. Du kan lese mer om dette på denne siden: Etter-skade

  Hvor stor må skaden være for å utløse erstatning?
  For å utløse erstatning må du ha et sammenhengende skadefelt på minst 2 dekar, der minst 25 % av skogen er skadet.

 7. Bestilling

  Hvor bestiller jeg Skogforsikring?

  Bestill her eller ta kontakt med oss

  Hvor bestiller jeg God Start?

  Bestill her eller ta kontakt med oss

  Hvor bestiller jeg Brannforsikring?

  Bestill her eller ta kontakt med oss

  Hvor bestiller jeg Brannforsikring for juletrefelt?

  Bestill her eller ta kontakt med oss

  Hvor bestiller vi Ansvarsforsikring for skogsbilvei?

  Bestill her eller ta kontakt med oss

  Hvor får jeg tak i varslingsmateriell?
  Det finner du her: bestill varslingsmateriell

  Hvordan får jeg bestilt beredskapspakker?
  Det finner du her:  bestill-beredskapsmateriell

   

   

   

Kontakt oss

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Sist oppdatert 28.11.23