Stor pågang etter stormen

Det enorme skadeomfanget gir utfordringer for hele skognæringa. Vi har mottatt over 500 skademeldinger, og pågangen er fortsatt stor. Vi hjelper alle så snart vi kan.

Onsdag denne uken var vi ute med helikopter, sammen med landbruks- og matministeren og representanter fra skognæringen, for å få en oversikt over skadeomfanget. Stormen har rasert store områder. Det enorme skadeomfanget gir store utfordringer for hele næringen.

Hele skognæringen jobber nå for å organisere driftskapasitet vedrørende avvirkning for opprydning. Til nå er det meldt inn over 500 skademeldinger til Skogbrand, og vi forventer at antallet vil fortsette å øke. Vi jobber med å se på alternative takstmetoder for å håndtere det store antallet skader og det store arealet som er berørt. Takstapparatet er i gang med å taksere skader, og ressursene rettes inn mot områder der det er tilgjengelig driftskapasitet.

Det er fortsatt stor pågang på telefon, og vi jobber med å håndtere alle skademeldinger og henvendelser etter stormen. For Skogbrand gir dette vesentlig lengre behandlingstid enn normalt.

Vi minner våre kunder om at skaden må takseres før avvirkning eller opprydning. Skade meldes på Min Side. Dersom du allerede har meldt skade  kan du finne skademelding og følge status på Min Side. Her kan du også laste opp oversiktsbilder av skadefeltet.

Mer informasjon rundt skadesituasjonen kan du finne her.