Omfattende stormskader fredag 19.11.21

Vi forventer stor pågang på telefonen etter stormen på fredag, og minner om at det er mulig å melde skade via Min Side. Vi har allerede mottatt mange skademeldinger og har organisert mer ressurser, men det må likevel forventes lengre behandlingstid og at det kan ta noe tid å få skaden taksert.

Meld skaden til Skogbrand
Forsøk å få oversikt over skadefeltets omfang, og meld skade via Min Side, så tar skadeavdelingen kontakt med deg.

Skaden kan meldes via telefon 23 35 65 00, hverdager mellom klokken 09.00-14.00, vi forventer nå stor pågang og anbefaler å benytte Min Side. Vi kan også motta skademelding pr. e-post.

Vent med avvirkning til etter at skaden er taksert!
Erstatningen kan bortfalle dersom det blir gjort tiltak i skadefeltet før Skogbrand har besiktiget skaden.

Usikker på om skaden er erstatningsberettiget?
Har du skogforsikring med stormdekning, dekkes skadefelt på over 2 dekar, dersom stammebrekk og rotvelt utgjør minst 25 % av trærne, og det før skaden sto minst 20 trær pr. dekar.
Dersom du har storskadedekning på storm kreves skadefelt 10 dekar eller mer.
Les mer i våre forsikringsvilkår.

Dersom du kun har branndekning dekkes ikke skader fra storm.
Du finner hvilken dekning du har i forsikringsbeviset ditt, og på Min Side.

Gode oversiktsbilder som viser omfanget av skaden er til stor hjelp.

Forsøk å ta gode oversiktsbilder som viser omfanget av skaden. Bildene kan du laste opp på Min Side når du melder skaden.

Du kan også legge til bilder på en allerede registrert skade ved å trykke på “legg til melding”, og laste opp bilder på skademeldingen.

Hva kan du forvente i erstatning og egenandel?
Alle skader erstattes etter faste tabellsatser pr. dekar, avhengig av skadefeltets bonitet og alder. Erstatningen beregnes ut fra vår erstatningstabell, samt om det er hel eller delvis skade. Egenandel er kr 3000 pr skadehendelse/-tilfelle.

Skal du rydde selv? 
Vindfallhogst er risikabelt og forbundet med svært mange farlige arbeidsoperasjoner. Arbeid med stormfelt skog bør overlates til profesjonelle aktører, og skal primært utføres av hogstmaskiner. Skogkurs tilbyr kurs i vindfallhogst, les mer om kurset her.

Oppdateringer rundt skadesituasjonen

På grunn av de mange skademeldingene, tar skadebehandlingen lengre tid da det er mange skogeiere som skal kontaktes. Vi har kommet godt i gang med taksering, og takserer så lenge snøforhold tillater det. Våre takstressurser prioriteres mot skader hvor det blir stormdrifter i nærmeste fremtid.
Her kan du lese mer om stormen, taksering og estimering av totalt skadebilde, og her finner du oppdaterte tall inn mot jul.