Skogbrannsesongen 2024

15. april markerer starten på det generelle bålforbudet, og er en påminnelse om at skogbrannsesongen er rett rundt hjørnet. Vi ber alle som ferdes i skogen om å være varsom og følge instruksjoner fra lokale myndigheter.

Varslingsmateriell og beredskapspakker

Med beredskapspakken fra Skogbrand kan små branntilløp stoppes før det utvikler seg til en stor skogbrann. Skogsmaskiner i drift i perioder med skogbrannfare skal ha beredskapspakke påmontert maskinen i følge Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen. Beredskapspakken kan bestilles her.

Varslingsmateriell for å opplyse andre som ferdes i skogen om ekstra stor skogbrannfare kan bestilles her. 
Materialet for ekstra stor skogbrannfare skaper økt oppmerksomhet, og bør derfor kun brukes i perioder med økt fare.

For å varsle brukere av skogen om det generelle bålforbudet i perioden 15. april til 15. september, kan du henge opp skogbrannplakater. Du kan bestille, eller skrive ut skogbrannplakaten selv, fra DSBs nettsider.

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Vi minner om retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen.

For å gjøre det mulig med skogsdrift også i tørre perioder ble det i 2018 laget nasjonale retningslinjer for skogsdrift og markberedning i skogbrannsesongen. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, MEF, DSB og Skogbrand.

Retningslinjene ble i 2022 revidert etter ny skogbrannfareindeks, retningslinjer for 2024 finner du her:

Les mer om forebygging?

Sjekk ut denne siden om forebygging av skogbrann.

Skogbrand har i samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt utviklet skogbrannkurset for entreprenører og maskinførere som nettkurs. Skogbrannkurset ligger i Skogskolen, som er en felles læringsplattform for e-læring for skogbruket i Norge. Kurset er utarbeidet for entreprenører og maskinførere, men passer også for deg som jobber i skogen eller eier skog, og andre som vil lære mer om forebygging og beredskap.

Inngang til kurset er på skogskolen.no

Hvilket ansvar har du etter skogbrann på din eiendom?

Husk å meld skade!
På denne siden kan du lese mer om skadesituasjon.

Etter en skogbrann er vakthold viktig og nødvendig for å unngå oppblussing av brann. Nye branntilløp kan spre seg til ubrente områder, og raskt bli til en stor og ukontrollert brann. Som grunneier kan du bli pålagt vakthold av brannvesenet. For å tydeliggjøre ansvaret, konkretisere oppgavene og formalisere overlevering fra brannvesen til skogeier, utarbeidet Skogbrand i fjor i samarbeid med DSB, skogeierorganisasjonene og flere brannvesen Retningslinjer for pålagt vakthold etter skogbrann.

Våre forsikringsproduktet for skog dekker utgifter til vakthold etter faste satser pr. time. Les mer om vår skogforsikring her.

Sist oppdatert 15.04.24

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

For å gjøre det mulig med skogsdrift også i tørre perioder ble det i 2018 laget nasjonale retningslinjer for skogsdrift og markberedning i skogbrannsesongen. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Maskinentreprenørenes forbund, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig.

De siste årene har vist at økt fokus på forebyggende tiltak gjør det mulig å gjennomføre drifter på en trygg måte også i perioder med stor skogbrannfare. Skognæringen og entreprenørene har vist at de tar skogbrannfaren på alvor. 

Retningslinjene hadde en større revidering etter ny skogbrannfareindeks i 2022. I 2024 er det foretatt en liten justering under punktet om samråd. Nå er begrepet oppdragsgiver benyttet i teksten, slik at retningslinjene også er tilpasset drifter der skogeier selv/andre er driftsansvarlig. 

Trykk på Fullscreen (pilene ved vimeo-logoen nederst til høyre) for å se videoen i full skjerm.

Mer informasjon om skogbrannsesongen 2024 kan du lese her

Trenger du kopi av faktura/bilag til regnskapet?

Vi minner om at dokumenter ligger tilgjengelig på Min Side

Vi er inne i en periode hvor de fleste skal avslutte regnskapet for siste regnskapsår. Mange oppdager at de trenger kopi av siste års faktura til regnskapet. Vi minner om at alle dokumenter ligger tilgjengelig på Min Side.

Du logger enkelt inn på Min Side ved bruk av mobiltelefonnummeret ditt. Velg fanen «Faktura» og last ned dokumentet du mangler. Skulle du få problemer med å logge deg inn på Min Side, ta kontakt med oss på telefon 23 35 65 00 , eller send epost til post@skogbrand.no

Sist oppdatert 18.03.24

Valgkomiteens innstilling

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i Skogbrand 2024.

Navn Varamedlem Medlem Andre verv Valgt for
Ole Th. Holth 2021 2024-2026
Olav Breivik 2015 2024-2026
Haaken W. Mathiesen 2021 2024-2026
Tor Peder Lohne 2021 2024-2026
Rannveig Jørstad Kristiansen 2024 2024-2026
Ingeborg Anker-Rasch 2018 2024-2026
Bengt Drageset 2018 2024-2026
Karen Anna Ulvig Kiær 2020 2023-2025
Ellef Grimsrud 2020 2023-2025
Gudbrand Gulsvik 2017 Leder 2023-2025
Åsta Midtbø 2023 2023-2025
Gunn Haga Brekka 2017 2023-2025
Anne Ekornholmen 2023 2023-2025
Åse Egeland 2018 2023-2025
Ole Semming Wiig 2016 2022-2024
Lars Ligarden 2022 2022-2024
Yngve Holth 2022 2022-2024
Anne Mæhlum 2016 2022-2024
Simon Thorsdal 2022 Nestleder 2022-2024
Lars Johan Skjeggedal 2016 2022-2024
Per Odd Rygg 2020 2022-2024
Hans Olsen Rustand Valgbar
Varamedlem
Tor Ludvig Bøgseth 2014
Mette Marie Heiberg 2023
Arnfinn Haave 2020
Ståle Solem 2023

Se også Kunngjøring til medlemsvalg, med informasjon om valgmøte.

Sist oppdatert 22.01.24

Kunngjøring til medlemsvalg 2024

Medlemsmøte for 2024 for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes 13.02.2024 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Rådhusgaten 23b, OSLO.

Medlemsmøte velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Skogbrand Forsikring. Generalforsamlingen skal avspeile medlemsstrukturen og ha en høvelig distriktsfordeling.

Valgperioden er tre år.

Valget forberedes av en valgkomite. Valgkomiteens innstilling vil foreligge senest to uker før valget og blir publisert på selskapets hjemmeside. Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 19.01.2024. Forslag sendes til post@skogbrand.no. Det åpnes ikke for å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Påmelding

For å kunne delta på medlemsmøte må påmelding være mottatt av selskapet innen 06.02.2024 kl. 09.00.

Påmeldingen og forslag til kandidater sendes til post@skogbrand.no.

Oslo,
Skogbrand Forsikring
Gudbrand Gulsvik
Generalforsamlingens leder

Sist oppdatert 22.01.24

OPPDATERTE PRODUKTER FRA 1. NOVEMBER 2023

Økende global oppvarming og ekstrem nedbør eller tørke, gjør at skogen vil bli mer utsatt for skade. Konsekvensen er økt risiko for skogbrann, stormskader og snøskader. Dette kan føre til store økonomiske tap.

Som skogeiernes forsikringsselskap er det viktig for oss å forstå utfordringene disse klimaendringene representerer, og utvikle bærekraftige og effektive forsikringsløsninger for å beskytte skogressursene og styrke skogbruket.

Derfor endrer vi produktporteføljen vår og tilpasser forsikringene vi tilbyr, slik at vi kan møte utfordringene i en stadig mer ustabilt klima med produkter som er tilpasset fremtidens behov. Vi har også forenklet produktene våre, slik at det skal bli enklere for deg som kunde å velge riktig forsikring.

Her er de tre oppdaterte forsikringspakkene:

God start produkt

Har du forsikring hos oss fra før, blir du overført til oppdaterte produkter fra og med neste avtaleperiode. Du vil få informasjon om hvilket produkt du er overført til i fornyelsesbrevet ditt.

Les om alle våre produkter her

Ofte stilte spørsmål

Noe du lurer på? Kanskje du finner svar her:

Sist oppdatert 01.11.23

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

For å gjøre det mulig med skogsdrift også i tørre perioder ble det i 2018 laget nasjonale retningslinjer for skogsdrift og markberedning i skogbrannsesongen. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Maskinentreprenørenes forbund, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig.

De siste årene har vist at økt fokus på forebyggende tiltak gjør det mulig å gjennomføre drifter på en trygg måte også i perioder med stor skogbrannfare. Skognæringen og entreprenørene har vist at de tar skogbrannfaren på alvor. 

Retningslinjene ble i fjor revidert etter ny skogbrannfareindeks, disse gjelder også for skogbrannsesongen 2023:

Trykk på Fullscreen (pilene ved vimeo-logoen nederst til høyre) for å se videoen i full skjerm.

Mer informasjon om skogbrannsesongen 2023 kan du lese her

Automatisk deteksjon av storm- og snøskader ved bruk av dronebilder og algoritmer

De siste års skadehendelser og ny teknologi gir muligheter for mange spennende prosjekter

Automatisk deteksjon av snøskader
Kan algoritmer automatisk finne trær med snøskader på dronebilder ved hjelp av maskinlæring?

Prosjektet er en del av Smartforest og ble satt i gang etter de store skadehendelsene på Østlandet vinteren 2020/2021. Våren 2021 fikk flere av våre taksatorer utdelt droner som ble brukt i forbindelse med takstoppdrag på snøskader. Etter at skadene var taksert ble skadefeltene kartlagt med droner og bildene ble delt med NIBIO. Bildene av snøskadene ble brukt til å trene opp modeller (algoritmer) som automatisk kan kjenne igjen trær med snøskader. En spesifikk flyplan måtte benyttes for at bildene kunne brukes til å trene modellene. Taksatorene med drone hadde også mye nytte av denne under selve takstoppdraget, for å få oversikt over skadefeltet.

Bilde: Deler av takstkorpset får opplæring i bruk av droner våren 2021

Modellen skiller på friske trær, døde trær og trær med snøbrekk. Studien virker veldig lovende med 76% presisjon på deteksjon av trær med snøbrekk.

 

Figur fra: Stefano Puliti, Rasmus Astrup, Automatic detection of snow breakage at single tree level using YOLOv5 applied to UAV imagery, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Volume 112,2022,102946, ISSN 1569-8432,

Les hele studien her: Automatic detection of snow breakage at single tree level using YOLOv5 applied to UAV imagery

Algoritmene kan bli et nyttig hjelpemiddel til store skadehendelser i fremtiden, men er foreløpig ingen erstatning til manuell takst av snøskader for Skogbrand.

Stormskader

At deler av takstapparatet allerede hadde erfaring ved bruk av droner allerede før stormen 19.11.21, var til god hjelp for effektiv taksering etter en så stor skadehendelse. Det ble også benyttet eksterne ressurser til dronekartlegging, og vi fikk testet ut taksering ved bruk av dronebilder.

Etter stormen 19.11.21 med påfølgende stormer i samme område januar 2022 hadde vi derfor store mengder bilder av stormskadd skog, og et tilsvarende prosjekt på stormskader ble satt i gang. I løpet av våren 2023 kan man trolig si mer om presisjonen for denne modellen, men foreløpig viser også denne svært lovende resultater.

Modellene kan også bli svært nyttig for en totaloversikt etter en større skadehendelse, ved å bruke modellen på flybilder.

Sist oppdatert 13.04.23

Valgkomiteens innstilling

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i Skogbrand 2023.

Navn Varamedlem Medlem Andre verv Valgt for
Ole Th. Holth 2021 2021-2023
Olav Breivik 2015 2021-2023
Haaken W. Mathiesen 2021 2021-2023
Tor Peder Lohne 2021 2021-2023
Anna Ceselie Brustad Moe 2012 2021-2023
Ingeborg Anker-Rasch 2018 2021-2023
Bengt Drageset 2018 2021-2023
Ole Semming Wiig 2016 2022-2024
Lars Ligarden 2022 2022-2024
Yngve Holth 2022 2022-2024
Anne Mæhlum 2016 2022-2024
Simon Thorsdal 2022 2022-2024
Lars Johan Skjeggedal 2016 2022-2024
Per Odd Rygg 2020 2022-2024
Karen Anna Ulvig Kiær 2020 2023-2025
Ellef Grimsrud 2020 2023-2025
Gudbrand Gulsvik 2017 Leder 2023-2025
Åsta Midtbø 2023 2023-2025
Gunn Haga Brekka 2017 2023-2025
Anne Ekornholmen 2023 2023-2025
Åse Egeland 2018 2023-2025
Hans Olsen Rustand Valgbar
Varamedlem
Tor Ludvig Bøgseth 2014
Mette Marie Heiberg 2023
Arnfinn Haave 2020
Ståle Solem 2023

Se også Kunngjøring til medlemsvalg, med informasjon om valgmøte.

Sist oppdatert 23.01.23

Kunngjøring til medlemsvalg 2023

Medlemsmøte for 2023 for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes 14.02.2023 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Rådhusgaten 23b, OSLO.

Medlemsmøte velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Skogbrand Forsikring. Generalforsamlingen skal avspeile medlemsstrukturen og ha en høvelig distriktsfordeling.

Valgperioden er tre år.

Valget forberedes av en valgkomite. Valgkomiteens innstilling vil foreligge senest to uker før valget og blir publisert på selskapets hjemmeside. Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 20.01.2023. Forslag sendes til post@skogbrand.no. Det åpnes ikke for å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Påmelding

For å kunne delta på medlemsmøte må påmelding være mottatt av selskapet innen 07.02.2023 kl. 09.00.

Påmeldingen og forslag til kandidater sendes til post@skogbrand.no.

Oslo,
Skogbrand Forsikring
Gudbrand Gulsvik
Generalforsamlingens leder

Sist oppdatert 23.01.23