Telefonen er stengt i påsken

Telefonen vil være stengt fra og med 25.03.24 til og med 01.04.24. Vi anbefaler våre kunder til å benytte seg av våre løsninger på nettsiden, eller sende oss en mail til post@skogbrand.no, så vil vi hjelpe deg så snart vi er tilbake. E-post vil bli behandlet med virkning fra den dagen den er mottatt.

Vi minner om at du finner faktura og forsikringsdokumenter på Min side

 

Meld skade

Du kan enkelt melde skade ved å logge inn på Min Side.

Mer informasjon rundt skadesituasjonen kan du finne her

Tilleggsinformasjon til en allerede meldt skade?

Du kan finne skademeldingen din inne på Min Side under «skader». Trykk på «Legg til melding» inne på skademeldingen det gjelder.

 

Sist endret 21.03.24

Valgkomiteens innstilling

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i Skogbrand 2024.

Navn Varamedlem Medlem Andre verv Valgt for
Ole Th. Holth 2021 2024-2026
Olav Breivik 2015 2024-2026
Haaken W. Mathiesen 2021 2024-2026
Tor Peder Lohne 2021 2024-2026
Rannveig Jørstad Kristiansen 2024 2024-2026
Ingeborg Anker-Rasch 2018 2024-2026
Bengt Drageset 2018 2024-2026
Karen Anna Ulvig Kiær 2020 2023-2025
Ellef Grimsrud 2020 2023-2025
Gudbrand Gulsvik 2017 Leder 2023-2025
Åsta Midtbø 2023 2023-2025
Gunn Haga Brekka 2017 2023-2025
Anne Ekornholmen 2023 2023-2025
Åse Egeland 2018 2023-2025
Ole Semming Wiig 2016 2022-2024
Lars Ligarden 2022 2022-2024
Yngve Holth 2022 2022-2024
Anne Mæhlum 2016 2022-2024
Simon Thorsdal 2022 Nestleder 2022-2024
Lars Johan Skjeggedal 2016 2022-2024
Per Odd Rygg 2020 2022-2024
Hans Olsen Rustand Valgbar
Varamedlem
Tor Ludvig Bøgseth 2014
Mette Marie Heiberg 2023
Arnfinn Haave 2020
Ståle Solem 2023

Se også Kunngjøring til medlemsvalg, med informasjon om valgmøte.

Sist oppdatert 22.01.24

Kunngjøring til medlemsvalg 2024

Medlemsmøte for 2024 for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes 13.02.2024 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Rådhusgaten 23b, OSLO.

Medlemsmøte velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Skogbrand Forsikring. Generalforsamlingen skal avspeile medlemsstrukturen og ha en høvelig distriktsfordeling.

Valgperioden er tre år.

Valget forberedes av en valgkomite. Valgkomiteens innstilling vil foreligge senest to uker før valget og blir publisert på selskapets hjemmeside. Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 19.01.2024. Forslag sendes til post@skogbrand.no. Det åpnes ikke for å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Påmelding

For å kunne delta på medlemsmøte må påmelding være mottatt av selskapet innen 06.02.2024 kl. 09.00.

Påmeldingen og forslag til kandidater sendes til post@skogbrand.no.

Oslo,
Skogbrand Forsikring
Gudbrand Gulsvik
Generalforsamlingens leder

Sist oppdatert 22.01.24

Telefonen er stengt i juleferien

Telefonen vil være stengt fra og med 24.12.23 til og med 01.01.24.

Vi anbefaler våre kunder til å benytte seg av våre løsninger på nettsiden, eller sende oss en mail til post@skogbrand.no, så vil vi hjelpe deg så snart vi er tilbake. E-post vil bli behandlet med virkning fra den dagen den er mottatt.

Vi minner om at du finner faktura og forsikringsdokumenter på Min side

 

Vi i Skogbrand ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul.

Sist oppdatert 18.12.23

OPPDATERTE PRODUKTER FRA 1. NOVEMBER 2023

Økende global oppvarming og ekstrem nedbør eller tørke, gjør at skogen vil bli mer utsatt for skade. Konsekvensen er økt risiko for skogbrann, stormskader og snøskader. Dette kan føre til store økonomiske tap.

Som skogeiernes forsikringsselskap er det viktig for oss å forstå utfordringene disse klimaendringene representerer, og utvikle bærekraftige og effektive forsikringsløsninger for å beskytte skogressursene og styrke skogbruket.

Derfor endrer vi produktporteføljen vår og tilpasser forsikringene vi tilbyr, slik at vi kan møte utfordringene i en stadig mer ustabilt klima med produkter som er tilpasset fremtidens behov. Vi har også forenklet produktene våre, slik at det skal bli enklere for deg som kunde å velge riktig forsikring.

Her er de tre oppdaterte forsikringspakkene:

God start produkt

Har du forsikring hos oss fra før, blir du overført til oppdaterte produkter fra og med neste avtaleperiode. Du vil få informasjon om hvilket produkt du er overført til i fornyelsesbrevet ditt.

Les om alle våre produkter her

Ofte stilte spørsmål

Noe du lurer på? Kanskje du finner svar her:

Sist oppdatert 01.11.23

Valgkomiteens innstilling

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i Skogbrand 2023.

Navn Varamedlem Medlem Andre verv Valgt for
Ole Th. Holth 2021 2021-2023
Olav Breivik 2015 2021-2023
Haaken W. Mathiesen 2021 2021-2023
Tor Peder Lohne 2021 2021-2023
Anna Ceselie Brustad Moe 2012 2021-2023
Ingeborg Anker-Rasch 2018 2021-2023
Bengt Drageset 2018 2021-2023
Ole Semming Wiig 2016 2022-2024
Lars Ligarden 2022 2022-2024
Yngve Holth 2022 2022-2024
Anne Mæhlum 2016 2022-2024
Simon Thorsdal 2022 2022-2024
Lars Johan Skjeggedal 2016 2022-2024
Per Odd Rygg 2020 2022-2024
Karen Anna Ulvig Kiær 2020 2023-2025
Ellef Grimsrud 2020 2023-2025
Gudbrand Gulsvik 2017 Leder 2023-2025
Åsta Midtbø 2023 2023-2025
Gunn Haga Brekka 2017 2023-2025
Anne Ekornholmen 2023 2023-2025
Åse Egeland 2018 2023-2025
Hans Olsen Rustand Valgbar
Varamedlem
Tor Ludvig Bøgseth 2014
Mette Marie Heiberg 2023
Arnfinn Haave 2020
Ståle Solem 2023

Se også Kunngjøring til medlemsvalg, med informasjon om valgmøte.

Sist oppdatert 23.01.23

Kunngjøring til medlemsvalg 2023

Medlemsmøte for 2023 for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes 14.02.2023 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Rådhusgaten 23b, OSLO.

Medlemsmøte velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Skogbrand Forsikring. Generalforsamlingen skal avspeile medlemsstrukturen og ha en høvelig distriktsfordeling.

Valgperioden er tre år.

Valget forberedes av en valgkomite. Valgkomiteens innstilling vil foreligge senest to uker før valget og blir publisert på selskapets hjemmeside. Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 20.01.2023. Forslag sendes til post@skogbrand.no. Det åpnes ikke for å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Påmelding

For å kunne delta på medlemsmøte må påmelding være mottatt av selskapet innen 07.02.2023 kl. 09.00.

Påmeldingen og forslag til kandidater sendes til post@skogbrand.no.

Oslo,
Skogbrand Forsikring
Gudbrand Gulsvik
Generalforsamlingens leder

Sist oppdatert 23.01.23

Valgkomiteens innstilling

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i Skogbrand 2022.

Navn Varamedlem Medlem Andre verv Valgt for
Egil Magnar Stubsjøen 2014 Nestleder 2020-2022
Ellef Grimsrud 2020 2020-2022
Gudbrand Gulsvik 2017 Leder 2020-2022
Ingrid Knotten Haugberg 2011 2020-2022
Gunn Haga Brekka 2017 2020-2022
Ingunn Kjelstad 2011 2020-2022
Åse Egeland 2018 2020-2022
Ole Th. Holth 2021 2021-2023
Olav Breivik 2015 2021-2023
Haaken W. Mathiesen 2021 2021-2023
Tor Peder Lohne 2021 2021-2023
Anna Ceselie Brustad Moe 2012 2021-2023
Ingeborg Anker-Rasch 2018 2021-2023
Bengt Drageset 2018 2021-2023
Ole Semming Wiig 2016 2022-2024
Lars Ligarden 2022 2022-2024
Yngve Holth 2022 2022-2024
Anne Mæhlum 2016 2022-2024
Simon Thorsdal 2022 2022-2024
Lars Johan Skjeggedal 2016 2022-2024
Per Odd Rygg 2020 2022-2024
Hans Olsen Rustand Valgbar
Varamedlem
Tor Ludvig Bøgseth 2014
Karen Anna Ulvig Kiær 2020
Arnfinn Haave 2020
Inger Helene Smågård 2020

Se også Kunngjøring til medlemsvalg, med informasjon om valgmøte.

Kunngjøring til medlemsvalg

Medlemsmøte for 2022 for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes 16.02.2022 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Rådhusgata 23b, Oslo.

Medlemsmøte skal velge 21 medlemmer og 4 varamedlemmer til generalforsamlingen i Skogbrand Forsikring. Generalforsamlingen skal avspeile medlemsstrukturen og ha en høvelig distriktsfordeling. Valgperioden er tre år.

Ethvert medlem av selskapet kan stemme ved valget og er valgbare. Medlem i selskapet er enhver direkte forsikringstager med en aktiv forsikring på valgdagen. Det er ikke anledning til å delta på medlemsmøte ved fullmektig.

Valget forberedes av en valgkomité. Valgkomiteens innstilling vil foreligge senest to uker før valget og blir publisert på selskapets hjemmeside. Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 22.01.2022. Det åpnes ikke for å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Påmelding

For å kunne delta på medlemsmøte må påmelding være mottatt av selskapet innen 09.02.2022 kl. 09.00.

Påmeldingen og forslag til kandidater sendes til post@skogbrand.no.

Oslo,
Skogbrand Forsikring
Gudbrand Gulsvik
Generalforsamlingens leder

Stor pågang etter stormen

Det enorme skadeomfanget gir utfordringer for hele skognæringa. Vi har mottatt over 500 skademeldinger, og pågangen er fortsatt stor. Vi hjelper alle så snart vi kan.

Onsdag denne uken var vi ute med helikopter, sammen med landbruks- og matministeren og representanter fra skognæringen, for å få en oversikt over skadeomfanget. Stormen har rasert store områder. Det enorme skadeomfanget gir store utfordringer for hele næringen.

Hele skognæringen jobber nå for å organisere driftskapasitet vedrørende avvirkning for opprydning. Til nå er det meldt inn over 500 skademeldinger til Skogbrand, og vi forventer at antallet vil fortsette å øke. Vi jobber med å se på alternative takstmetoder for å håndtere det store antallet skader og det store arealet som er berørt. Takstapparatet er i gang med å taksere skader, og ressursene rettes inn mot områder der det er tilgjengelig driftskapasitet.

Det er fortsatt stor pågang på telefon, og vi jobber med å håndtere alle skademeldinger og henvendelser etter stormen. For Skogbrand gir dette vesentlig lengre behandlingstid enn normalt.

Vi minner våre kunder om at skaden må takseres før avvirkning eller opprydning. Skade meldes på Min Side. Dersom du allerede har meldt skade  kan du finne skademelding og følge status på Min Side. Her kan du også laste opp oversiktsbilder av skadefeltet.

Mer informasjon rundt skadesituasjonen kan du finne her.