Valgkomiteens innstilling

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i Skogbrand 2023.

Navn Varamedlem Medlem Andre verv Valgt for
Ole Th. Holth 2021 2021-2023
Olav Breivik 2015 2021-2023
Haaken W. Mathiesen 2021 2021-2023
Tor Peder Lohne 2021 2021-2023
Anna Ceselie Brustad Moe 2012 2021-2023
Ingeborg Anker-Rasch 2018 2021-2023
Bengt Drageset 2018 2021-2023
Ole Semming Wiig 2016 2022-2024
Lars Ligarden 2022 2022-2024
Yngve Holth 2022 2022-2024
Anne Mæhlum 2016 2022-2024
Simon Thorsdal 2022 2022-2024
Lars Johan Skjeggedal 2016 2022-2024
Per Odd Rygg 2020 2022-2024
Karen Anna Ulvig Kiær 2020 2023-2025
Ellef Grimsrud 2020 2023-2025
Gudbrand Gulsvik 2017 Leder 2023-2025
Åsta Midtbø 2023 2023-2025
Gunn Haga Brekka 2017 2023-2025
Anne Ekornholmen 2023 2023-2025
Åse Egeland 2018 2023-2025
Hans Olsen Rustand Valgbar
Varamedlem
Tor Ludvig Bøgseth 2014
Mette Marie Heiberg 2023
Arnfinn Haave 2020
Ståle Solem 2023

Se også Kunngjøring til medlemsvalg, med informasjon om valgmøte.

Sist oppdatert 23.01.23

Kunngjøring til medlemsvalg 2023

Medlemsmøte for 2023 for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes 14.02.2023 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Rådhusgaten 23b, OSLO.

Medlemsmøte velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Skogbrand Forsikring. Generalforsamlingen skal avspeile medlemsstrukturen og ha en høvelig distriktsfordeling.

Valgperioden er tre år.

Valget forberedes av en valgkomite. Valgkomiteens innstilling vil foreligge senest to uker før valget og blir publisert på selskapets hjemmeside. Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 20.01.2023. Forslag sendes til post@skogbrand.no. Det åpnes ikke for å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Påmelding

For å kunne delta på medlemsmøte må påmelding være mottatt av selskapet innen 07.02.2023 kl. 09.00.

Påmeldingen og forslag til kandidater sendes til post@skogbrand.no.

Oslo,
Skogbrand Forsikring
Gudbrand Gulsvik
Generalforsamlingens leder

Sist oppdatert 23.01.23

Telefonen er stengt i juleferien

Telefonen vil være stengt fra og med 24.12.22 til og med 01.01.23.

Vi anbefaler våre kunder til å benytte seg av våre løsninger på nettsiden, eller sende oss en mail til post@skogbrand.no, så vil vi hjelpe deg så snart vi er tilbake. E-post vil bli behandlet med virkning fra den dagen den er mottatt.

Vi minner om at du finner faktura og forsikringsdokumenter på Min side

 

Vi i Skogbrand ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul.

Sist oppdatert 0.12.22

Telefonen er stengt i påsken

Telefonen vil være stengt fra og med 11.04.22 til og med 18.04.22. Vi anbefaler våre kunder til å benytte seg av våre løsninger på nettsiden, eller sende oss en mail til post@skogbrand.no, så vil vi hjelpe deg så snart vi er tilbake. E-post vil bli behandlet med virkning fra den dagen den er mottatt.

Vi minner om at du finner faktura og forsikringsdokumenter på Min side

 

Meld skade

Du kan enkelt melde skade ved å logge inn på Min Side.

Mer informasjon rundt skadesituasjonen kan du finne her

Tilleggsinformasjon til en allerede meldt skade?

Du kan finne skademeldingen din inne på Min Side under «skader». Trykk på «Legg til melding» inne på skademeldingen det gjelder.

 

Valgkomiteens innstilling

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling i Skogbrand 2022.

Navn Varamedlem Medlem Andre verv Valgt for
Egil Magnar Stubsjøen 2014 Nestleder 2020-2022
Ellef Grimsrud 2020 2020-2022
Gudbrand Gulsvik 2017 Leder 2020-2022
Ingrid Knotten Haugberg 2011 2020-2022
Gunn Haga Brekka 2017 2020-2022
Ingunn Kjelstad 2011 2020-2022
Åse Egeland 2018 2020-2022
Ole Th. Holth 2021 2021-2023
Olav Breivik 2015 2021-2023
Haaken W. Mathiesen 2021 2021-2023
Tor Peder Lohne 2021 2021-2023
Anna Ceselie Brustad Moe 2012 2021-2023
Ingeborg Anker-Rasch 2018 2021-2023
Bengt Drageset 2018 2021-2023
Ole Semming Wiig 2016 2022-2024
Lars Ligarden 2022 2022-2024
Yngve Holth 2022 2022-2024
Anne Mæhlum 2016 2022-2024
Simon Thorsdal 2022 2022-2024
Lars Johan Skjeggedal 2016 2022-2024
Per Odd Rygg 2020 2022-2024
Hans Olsen Rustand Valgbar
Varamedlem
Tor Ludvig Bøgseth 2014
Karen Anna Ulvig Kiær 2020
Arnfinn Haave 2020
Inger Helene Smågård 2020

Se også Kunngjøring til medlemsvalg, med informasjon om valgmøte.

Kunngjøring til medlemsvalg

Medlemsmøte for 2022 for medlemmene i Skogbrand Forsikring avholdes 16.02.2022 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Rådhusgata 23b, Oslo.

Medlemsmøte skal velge 21 medlemmer og 4 varamedlemmer til generalforsamlingen i Skogbrand Forsikring. Generalforsamlingen skal avspeile medlemsstrukturen og ha en høvelig distriktsfordeling. Valgperioden er tre år.

Ethvert medlem av selskapet kan stemme ved valget og er valgbare. Medlem i selskapet er enhver direkte forsikringstager med en aktiv forsikring på valgdagen. Det er ikke anledning til å delta på medlemsmøte ved fullmektig.

Valget forberedes av en valgkomité. Valgkomiteens innstilling vil foreligge senest to uker før valget og blir publisert på selskapets hjemmeside. Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 22.01.2022. Det åpnes ikke for å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Påmelding

For å kunne delta på medlemsmøte må påmelding være mottatt av selskapet innen 09.02.2022 kl. 09.00.

Påmeldingen og forslag til kandidater sendes til post@skogbrand.no.

Oslo,
Skogbrand Forsikring
Gudbrand Gulsvik
Generalforsamlingens leder

Stor pågang etter stormen

Det enorme skadeomfanget gir utfordringer for hele skognæringa. Vi har mottatt over 500 skademeldinger, og pågangen er fortsatt stor. Vi hjelper alle så snart vi kan.

Onsdag denne uken var vi ute med helikopter, sammen med landbruks- og matministeren og representanter fra skognæringen, for å få en oversikt over skadeomfanget. Stormen har rasert store områder. Det enorme skadeomfanget gir store utfordringer for hele næringen.

Hele skognæringen jobber nå for å organisere driftskapasitet vedrørende avvirkning for opprydning. Til nå er det meldt inn over 500 skademeldinger til Skogbrand, og vi forventer at antallet vil fortsette å øke. Vi jobber med å se på alternative takstmetoder for å håndtere det store antallet skader og det store arealet som er berørt. Takstapparatet er i gang med å taksere skader, og ressursene rettes inn mot områder der det er tilgjengelig driftskapasitet.

Det er fortsatt stor pågang på telefon, og vi jobber med å håndtere alle skademeldinger og henvendelser etter stormen. For Skogbrand gir dette vesentlig lengre behandlingstid enn normalt.

Vi minner våre kunder om at skaden må takseres før avvirkning eller opprydning. Skade meldes på Min Side. Dersom du allerede har meldt skade  kan du finne skademelding og følge status på Min Side. Her kan du også laste opp oversiktsbilder av skadefeltet.

Mer informasjon rundt skadesituasjonen kan du finne her.

 

Omfattende stormskader fredag 19.11.21

Vi forventer stor pågang på telefonen etter stormen på fredag, og minner om at det er mulig å melde skade via Min Side. Vi har allerede mottatt mange skademeldinger og har organisert mer ressurser, men det må likevel forventes lengre behandlingstid og at det kan ta noe tid å få skaden taksert.

Meld skaden til Skogbrand
Forsøk å få oversikt over skadefeltets omfang, og meld skade via Min Side, så tar skadeavdelingen kontakt med deg.

Skaden kan meldes via telefon 23 35 65 00, hverdager mellom klokken 09.00-14.00, vi forventer nå stor pågang og anbefaler å benytte Min Side. Vi kan også motta skademelding pr. e-post.

Vent med avvirkning til etter at skaden er taksert!
Erstatningen kan bortfalle dersom det blir gjort tiltak i skadefeltet før Skogbrand har besiktiget skaden.

Usikker på om skaden er erstatningsberettiget?
Har du skogforsikring med stormdekning, dekkes skadefelt på over 2 dekar, dersom stammebrekk og rotvelt utgjør minst 25 % av trærne, og det før skaden sto minst 20 trær pr. dekar.
Dersom du har storskadedekning på storm kreves skadefelt 10 dekar eller mer.
Les mer i våre forsikringsvilkår.

Dersom du kun har branndekning dekkes ikke skader fra storm.
Du finner hvilken dekning du har i forsikringsbeviset ditt, og på Min Side.

Gode oversiktsbilder som viser omfanget av skaden er til stor hjelp.

Forsøk å ta gode oversiktsbilder som viser omfanget av skaden. Bildene kan du laste opp på Min Side når du melder skaden.

Du kan også legge til bilder på en allerede registrert skade ved å trykke på “legg til melding”, og laste opp bilder på skademeldingen.

Hva kan du forvente i erstatning og egenandel?
Alle skader erstattes etter faste tabellsatser pr. dekar, avhengig av skadefeltets bonitet og alder. Erstatningen beregnes ut fra vår erstatningstabell, samt om det er hel eller delvis skade. Egenandel er kr 3000 pr skadehendelse/-tilfelle.

Skal du rydde selv? 
Vindfallhogst er risikabelt og forbundet med svært mange farlige arbeidsoperasjoner. Arbeid med stormfelt skog bør overlates til profesjonelle aktører, og skal primært utføres av hogstmaskiner. Skogkurs tilbyr kurs i vindfallhogst, les mer om kurset her.

Oppdateringer rundt skadesituasjonen

På grunn av de mange skademeldingene, tar skadebehandlingen lengre tid da det er mange skogeiere som skal kontaktes. Vi har kommet godt i gang med taksering, og takserer så lenge snøforhold tillater det. Våre takstressurser prioriteres mot skader hvor det blir stormdrifter i nærmeste fremtid.
Her kan du lese mer om stormen, taksering og estimering av totalt skadebilde, og her finner du oppdaterte tall inn mot jul.

Mye skader kan gi noe lengre behandlingstid i sommer

Det har vært meldt inn mange skader hittil i år. På grunn av svært mye snøskader i vinter, og mange smågnagerskader i vår, har det vært en markant økning av henvendelser via telefon og på nett på forsommeren.

På grunn av ferieavvikling, kan det bli noe lenger ventetid på telefon i sommer. Vi anbefaler derfor våre kunder å sende oss en e-post, eller benytte seg av våre løsninger her på nettsiden vår.

  • Mange henvendelser dreier seg om å etablere ny forsikring,
    dette kan du enkelt gjøre selv via vårt bestillingsløp.
  • Lurer du på noe angående din eksisterende forsikring? Du kan finne svar på mye inne på Min Side.
    Alt du trenger er ditt mobilnummer, innloggingskode sendes deg på SMS.
  • Ønsker du melde skade, kan du enkelt gjøre det via Min Side.
  • Om du likevel ønsker å prate med oss, er telefonen åpen alle hverdager fra 09.00-14.00.

Har du meldt inn en skade til oss, vil vi ta kontakt med deg for å avtale tid for befaring av skaden. Ved befaring får du besøk av en takstperson fra Skogbrand, området som er skadet vil bli taksert for å avgjøre grunnlaget for eventuell erstatning.

Postutsendelser vil fremdeles være noe forsinket grunnet hjemmekontor.

Selv om behandlingstid og utsendelser kan ta noe lengre tid i sommer, gjelder både forsikringen og skademelding fra det tidspunktet du tar kontakt. Enten det er via e-post, telefon eller Min Side. Forsikringen settes i kraft fra midnatt etter mottatt bestilling.

Postutsendelser noe forsinket pga. hjemmekontor

Koronatiltakene gjør at saksbehandling pr. post kan ta noe lengre tid enn normalt

På grunn av utviklingen av pandemien i Oslo sitter våre saksbehandlere på hjemmekontor. Dette fører til at innkommende post og postutsendelser ikke vil bli effektuert like raskt som ellers. Kunder som kan motta svar og forsikringsdokumenter på e-post eller på Min Side, vil få like rask behandling som i en normalsituasjon.

Vi oppfordrer derfor våre kunder til å benytte e-post eller telefon ved kontakt.

Kontakt oss på post@skogbrand.no  eller 23 35 65 00.

Du kan også logge seg på Min Side, og sende oss melding derfra.