VI LANSERER OPPDATERTE PRODUKTER FRA 1. NOVEMBER 2023

Økende global oppvarming og ekstrem nedbør eller tørke, gjør at skogen vil bli mer utsatt for skade. Konsekvensen er økt risiko for skogbrann, stormskader og snøskader. Dette kan føre til store økonomiske tap.

Som skogeiernes forsikringsselskap er det viktig for oss å forstå utfordringene disse klimaendringene representerer, og utvikle bærekraftige og effektive forsikringsløsninger for å beskytte skogressursene og styrke skogbruket.

Derfor endrer vi produktporteføljen vår og tilpasser forsikringene vi tilbyr, slik at vi kan møte utfordringene i en stadig mer ustabilt klima med produkter som er tilpasset fremtidens behov.

Vi har også forenklet produktene våre, slik at det skal bli enklere for deg som kunde å velge riktig forsikring. Dette er de tre oppdaterte forsikringspakkene våre som er mulig å kjøpe fra 1. november:

God start produkt

Har du forsikring hos oss fra før, blir du overført til oppdaterte produkter fra og med neste avtaleperiode. Du vil få informasjon om hvilket produkt du er overført til i fornyelsesbrevet ditt.

Skogforsikring

Med pakken Skogforsikring er du dekket for skader på produktiv skog fra brann, smågnagere, storm og snø. Kjøper du Skogforsikring får du også inkludert Skogansvar. Dette er en forsikring som dekker rettslig erstatningskrav på opptil 5 000 000 kroner fra en tredjepart i forbindelse med skogbruk som næringsvirksomhet på eiendommen din.​ Med Skogforsikring er det mulig å få en forsikringsavtale til lavere pris ved å justere opp egenandelen, og ta mer risiko selv. Dette er kun anbefalt for større skogseiendommer. ​Det er også mulig å øke erstattningstabellen ved å betale mer i forsikringspremie.

Fordeler:​

 • Den aller beste forsikringen vår med mest fleksibilitet​
 • Forsikringspakken inneholder alle dekningene vi tilbyr​
 • Mulighet til å justere nivået på egenandel ​
 • Mulig å bruke skogfond med skattefordel​

Inkluderer:​

 • Brannforsikring​
 • Smågnagere​
 • Storm​
 • Snø​
 • Skogansvar

Hvorfor skal du kjøpe denne forsikringen:

 • Fordi dette er den aller beste forsikringen vi tilbyr​
 • For å unngå tap på skogeiendom i tilfelle brann, smågnagere, storm, snø eller ansvar ​
 • For å unngå utgifter til slokking av brann eller vakthold etter brann​
 • Du er dekket hvis det skulle komme rettslig ​erstatningskrav fra en tredjepart i forbindelse med skogbruk som næringsvirksomhet på eiendommen din

God Start

Dette er en skreddersydd forsikringspakke for deg som akkurat har overtatt skogeiendom på under 5 000 daa. God Start dekker skader på produktiv skog fra brann, smågnagere, storm og snø.​ Kjøper du God Start får du også inkludert Skogansvar. Dette er en forsikring som dekker rettslig erstatningskrav på opptil 5 000 000 kroner fra en tredjepart i forbindelse med skogbruk som næringsvirksomhet på eiendommen din.​ Med God Start betaler du halv pris i to år, før du automatisk blir overført til produktet Skogforsikring.

Fordeler:

 • Tilpasset deg som er ny skogeier​
 • Inneholder alle dekningene vi tilbyr​
 • Du får halv pris i to år​
 • Mulig å bruke skogfond med skattefordel​

Inkluderer:

 • Brannforsikring​
 • Smågnagere​
 • Storm​
 • Snø​
 • Skogansvar

Hvorfor skal du kjøpe denne forsikringen:

 • For å unngå tap på skogeiendom i tilfelle brann, smågnagere, storm, snø eller ansvar ​
 • For å unngå utgifter til slokking av brann eller vakthold etter brann​
 • Du er dekket hvis det skulle komme rettslig ​erstatningskrav fra en tredjepart i forbindelse med skogbruk som næringsvirksomhet på eiendommen din

Brannforsikring

Brannforsikring er basisproduktet der skogen din kun er forsikret mot skogbrann, og kostnader til slokking og vakthold i etterkant. Brannforsikring dekker skader på produktiv skog og allerede hogd virke fra brann på et sammenhengende skadefelt på minimum 2 daa.​ Med Brannforsikring er det mulig å få en forsikringsavtale til lavere pris ved å justere opp egenandelen, og ta mer risiko selv. Dette er kun anbefalt for større skogseiendommer.

Fordeler:

 • Du ønsker ikke dekning på noe annet enn brann​
 • Lav pris​
 • Mulig å bruke skogfond med skattefordel​

Inkluderer:

 • Brannskader på produktiv skog og på hogd virke​
 • Skader på egen eiendom i forbindelse med slokking​
 • Skader på allerede hogd virke ​
 • Kostnader til slokking og vakthold som ikke dekkes av kommunen

Hvorfor skal du kjøpe denne forsikringen:

 • For å ha minimumsforsikring på skogen din​
 • For å unngå tap på skogeiendommen din i tilfelle brann ​
 • For å unngå utgifter til slokking av brann eller vakthold etter brann

Ofte stilte spørsmål

Noe du lurer på? Kanskje du finner svar her:

Sist oppdatert 23.08.23