Våre erfaringer så langt etter stormen

Med vindstyrke på 45 m/s, raserte stormen 19.11.21 store skogverdier. Vi har så langt mottatt 740 skademeldinger fra 40 kommuner. Det er færre kommuner berørt enn stormen Dagmar i 2011, men samlet skadeomfang er trolig mye større.

Stormen 19. november rammet områder fra Lillehammer og Øyer i nord og syd-vestover gjennom Viken mot Telemark.

Stormen hadde vindstyrker på mellom 30-45 m/s på målestasjoner over 600 moh. og 20-30 m/s på stasjoner under 600 moh. Stormen startet fra vest, men dreide mot nord-vest etter hvert. Kart fra Meteorologisk institutt til høyre illustrerer stormbildet, blå farge indikerer vindhastighet større enn 33 m/s.

 

 

Vi har pr. 8 desember mottatt 740 skademeldinger. De kartfestede skademeldingene framgår av figuren til høyre. Gule prikker er innmeldte skader, mens små røde prikker er takserte skader pr. 8.des.

Vi har så langt mottatt skader fra 40 kommuner. I 12 av kommunene er det innmeldt over 20 skademeldinger. Sigdal og Sør-Aurdal har flest innmeldte skader, med over 80 innmeldte skader hver.

Forsikringsdekningen for stormskader i kommunene varierer fra 20-73% av det produktive skogarealet, med et snitt på ca. 60%.

 

Status pr. 8. desember:

  • 140 av 740 skader er så langt taksert.
  • Gjennomsnittlig skadefelt ligger så langt på ca. 75 dekar.
  • Til sammenligning var gjennomsnittskaden under Dagmar i 2011 ca. 36 dekar med totalt 1350 skader og samlede utbetalinger på 65 mill. kr
    Les oppdaterte tall pr 22.des her

Foreløpig estimering av totalt skadebilde:

  • Trolig vil antall skademeldinger etter stormen komme på mellom 1000-1200 stk.
  • Gjennomsnittlig skadefelt blir trolig redusert mot 50-60 dekar etter hvert, da det tidlig er taksert flere større skadefelt.
  • Samlede erstatninger er så langt estimert til 90-110 mill. kr. I tillegg kommer skader på skog som ikke er forsikret.
  • Et foreløpig anslag for samlede skader er 1,5-1,7 mill. m3, hvor skader i forsikret skog utgjør ca. 0,9-1,1 mill. m3 eller ca. 60% av totalt skadet skog.

Taksering

Skogbrand har nå 18 personer engasjert i skadetaksering etter stormen. Taksatorene består av vårt ordinære takstkorps pluss tilleggsressurser vi bruker ved store hendelser. Alle jobber ikke samtidig, men 5-10 personer takserer daglig fram mot jul.

Vi prioriterer nå taksering av skader hvor det blir stormdrifter før jul. Vi er i tett dialog med tømmerkjøpere i skadeområdet og koordinerer takstressurser i samarbeid med dem. Det er fortsatt mulig å rydde opp etter stormen i de fleste områder, men snøfall kan gjøre det krevende fram mot jul.

Hovedtyngden av taksering og opprydning vil gjennomføres fra mars/april og fram mot sommeren. Det vil takseres løpende så lenge snøforholdene gjør det mulig. Trolig vil det være taksert 150-200 skader før jul. I tillegg til manuell taksering vil det benyttes drone- og satellittbilder som støtte for takst.

 

Vi minner igjen om at skadefelt ikke må avvirkes eller ryddes før det er taksert.

Mer informasjon rundt skadesituasjon kan du lese her

 

Figuren over viser antall skader i kommuner med over 10 registrerte skader. Disse utgjør 92% av alle mottatte skader så langt.